Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Ζητούνται οδηγοί-συνοδηγοί χρηματαποστολών από εταιρεία Security

Η Brink’s Cash &Valuable Services, με ηγετική θέση στην Παγκόσμια &Ελληνική αγορά, ζητά για το υποκατάστημα στα Ιωάννινα: Οδηγούς και συνοδηγούς Χρηματαποστολών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν: Άδεια Εργασίας για Προσωπικό Ασφαλείας (Απαραίτητη), Απολυτήριο Λυκείου, Λευκό Ποινικό Μητρώο και εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία. Η εταιρεία παρέχει πλήρη /μερική απασχόληση, συνεχή εκπαίδευση και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν τα βιογραφικά τους σημειώματα επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους στη διεύθυνση:Christos.Nastoulis@brinksinc.com