Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Νέα Διοικούσα Επιτροπή στο ΤΕΕ Ηπείρου

Η αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ηπείρου, που προέκυψε μετά από εκλογές της 24ης Νοεμβρίου 2013, ολοκλήρωσε την διαδικασία εκλογής οργάνων (Διοικούσας Επιτροπής) και μελών των προεδρείων τόσο της Αντιπροσωπείας όπως και της Διοικούσας Επιτροπής.Στην ειδική συνεδρίαση της αντιπροσωπείας της 5/5/2014 εκλέχθηκαν οι συνάδελφοι: Πρόεδρος της αντιπροσωπείας ο Τριανταφυλλίδης Σωτήριος – Αρχιτέκτων Μηχανικός, αντιπρόεδρος ο Σμύρης Γεώργιος – Αρχιτέκτων Μηχανικός και Γραμματέας οΚαζάκος Ιωάννης – Πολιτικός Μηχανικός.Στην ίδια συνεδρίαση η αντιπροσωπεία εξέλεγξε ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής τους:
Αμπελογιάννη Βασιλική – Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Βάγγη Παύλο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Γράβο Ευάγγελο – Αρχιτέκτων Μηχανικό
Λάμπρου Αλέξανδρο – Πολιτικό Μηχανικό
Λυκοτραφίτη Ιωάννη – Πολιτικό Μηχανικό
Νάστο Αναστάσιο – Αρχιτέκτων Μηχανικό
Παπαβρανούση Χρήστο – Αρχιτέκτων Μηχανικό
Τσίγκρο Ιωάννη – Πολιτικό Μηχανικό 
Τσιότα Κωνσταντία - Μηχανολόγο Μηχανικό
Στην χθεσινή, 28/5/2014, ειδική συνεδρίαση της αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε και η εκλογή του προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του τμήματος. Εκλέχθηκαν οι συνάδελφοι: Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ο Παπαβρανούσης Χρίστος – Αρχιτέκτων Μηχανικός, αντιπρόεδρος ο Λάμπρου Αλέξανδρος – Πολιτικός Μηχανικός και Γραμματέας ο Βάγγης Παύλος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.Η θητεία των οργάνων είναι τριετής.Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. έκανε την

ακόλουθη δήλωση.
Το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου με τεκμηριωμένες αποφάσεις των οργάνων του θα συνεχίσει να τιμά τον θεσμικό του ρόλο σαν τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και της κοινωνίας. Προσπάθειά του είναι να κινητοποιήσει το σύνολο του τεχνικού κόσμου, να επεξεργαστεί προτάσεις, να διατυπώσει την κριτική του και να συμβάλλει με κάθε μέσο:
• Στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την διατύπωση αναπτυξιακών πολιτικών.
• Στον σχεδιασμό και προγραμματισμό της υλοποίησης των μικρών, μεγάλων και καινοτόμων δράσεων και έργων που απαιτεί η περιοχή μας για να βγει από την απομόνωση και την καθυστέρηση.