Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη στο Δήμο Αρταίων

Από την ΕΦΔ EΕΤΑΑ, ανακοινώθηκε η προένταξη του έργου «Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Αρταίων» στην πρόσκληση 59 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής». Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ και είναι 100% χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής, μέσω της οποίας θα καταγράφονται τα αιτήματα των πολιτών και στην συνέχεια αυτά θα διαχειρίζονται με απλό τρόπο από το προσωπικό του δήμου. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας ο Πολίτης θα μπορεί να μεταφέρει στις Υπηρεσίες του Δήμου, άμεσα και στοχευόμενα στο ανάλογο τμήμα, το αίτημά του, τυχόν προβλήματα, καταγγελίες κλπ. Ο Δήμαρχος Αρταίων, Γιάννης Παπαλέξης,με αφορμή το γεγονός αυτό δήλωσε:«Από την πρώτη ημέρα της θητείας μας κινηθήκαμε προς τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του δήμου και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Με την εξασφάλιση της

χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, είμαστε πλέον σε θέση να υλοποιήσουμε, αυτό το έργο, που από καιρό είχαμε οραματιστεί, αλλά η δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε ως Δήμος, αλλά και ως χώρα, δεν μας το είχαν επιτρέψει έως σήμερα. Τα οφέλη που θα προκύψουν, από την υλοποίηση αυτού του έργου, είναι πολλά και συνοψίζονται στην μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου ανταπόκρισης των υπηρεσιών του Δήμου και στην απλοποίηση της επικοινωνίας του Δήμου με τον πολίτη.»