Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Προσλήψεις συμβασιούχων σε δήμους και τα ΝΠΔΔ

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ: 14 θέσεις ΔΕ στο Σπήλαιο Περάματος και 15 θέσεις ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ στο δήμο Αρταίων - Όλες οι ειδικότητες και οι φορείς

Η κυβέρνηση ενέκρινε τη σύναψη τετρακοσίων πενήντα µίας (451) συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθµού και ΝΠ∆∆ αυτών της χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους. Οι σχετικές συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από οκτώ έως έντεκα μήνες. Στην Ήπειρο οι θέσεις είναι 29 (14 στο δήμο Ιωαννιτών και 15 στο δήμο Αρταίων). Ειδικά για το δήμο Ιωαννιτών, οι 14 θέσεις αφορούν: 10 θέσεις Δ.Ε. Οδηγών-Επισκεπτών, δύο (2) θέσεις Δ.Ε. Επιμελητών Εισπράξεων, δύο (2) Δ.Ε. Οδηών Τουριστικών Τρένων. Δείτε τη σχετική απόφαση όπου καταγράφονται όλες οι θέσεις στους ΟΤΑ της Ηπείρου αλλά και όλης της χώρας, κάνοντας κλικ ΕΔΩ