Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Με πέντε Γαλάζιες Σημαίες τιμήθηκαν ισάριθμες παραλίες του Δήμου της Πρέβεζας

Με πέντε Γαλάζιες Σημαίες τιμήθηκαν ισάριθμες παραλίες του Δήμου της Πρέβεζας.σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης.Οι προσπάθειες που ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ο Δήμος, είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε από την Δημοτική Αρχή για τηνβράβευση ακτών σε ολόκληρη την παραλιακή ζώνη.Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης η οποία περιλαμβάνει 408 ακτές και 10 μαρίνες βραβευμένες για το 2014 και συγκεκριμένα για το νομό της Πρέβεζας:
Δήμος Πρέβεζας
Κυανή Ακτή (Πρέβεζα)
Μονολίθι (Πρέβεζα)
Πλατάνια (Kαστροσυκιά)
Μέγα Άμμος(Bράχος)
Τσούκες (Kανάλι)
Δήμος Πάργας
Λούτσα
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβράβευση των οργανωμένων προσπαθειών που κατέβαλλε ο Δήμος έτσι ώστε περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά ακτές, να βραβευτούν για την καθαρότητα των νερών και τις υποδομές που παρά την 

δύσκολη οικονομική συγκυρία δημιουργούνται.΅Είναι πολύ σημαντικό σε μια περιοχή η οποία έχει ως βασικό πυλώνα ανάπτυξη τον τουρισμό να κυματίζουν Γαλάζιες Σημαίες΅τονίζει ο κ.Μπαϊλης διαβεβαιώνοντας ότι οι προσπάθειες και οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν με στόχο να αναδειχθούν ακόμη περισσότερες ακτές σε συνάρτηση με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και τα μοναδικά ιστορικά μνημεία που διαθέτει η περιοχή.