Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Κενάν Μεσαρέ, Βογιάννου, Γεννηματά

Έργα χωρίς καμιά αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικής ωφέλειας

Γράφει ο Μίλτος Μπούκας

Στα Γιάννενα της αυθαιρεσίας και της υπονόμευσης κάθε χρηστής διοίκησης από την ίδια την πολιτεία, όπου ισχύει το «πλην Ιωαννίνων» (για τα Κληροδοτήματα) καταργείται από τους ιθύνοντες το Σύνταγμα και κάθε πλαίσιο περιβαλλοντικής και τεχνικής νομιμότητας. Η Κενάν Μεσαρέ έργο συνώνυμο της κατακρεουργημένης πόλης,μοντέλο «διχοτομημένου» αστικού ιστού ξαναπροβάλεται από τα προεκλογικά επιτελεία Γκόντα ως «high light» προσφορά αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας…Η ιστορία του τεχνικού αυτού επιτεύγματος, έρχεται πάλι στην επικαιρότητα, ενώ έχει προκαλέσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνει, διχοτομώντας βάναυσα τον ζωτικό ιστό της πόλης, χωρίς την ύπαρξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και χωρίς τις απαιτούμενες προβλέψεις οδικής ασφάλειας!Απ’ αυτές τις στήλες και την προηγούμενη τετραετία στηλιτεύσαμε τις προεκλογικές κορδέλες των εγκαινίων, για την ελλιπή προστασία των ευάλωτων χρηστών (κυρίως μαθητών). Τα ατυχήματα και η επικινδυνότητα μεγέθυναν στην περιοχή ανησυχητικά, σε διάστημα 20 μηνών είχαμε καταγραμμένα 70 τουλάχιστον περιπτώσεις (ευτυχώς όχι θανατηφόρα) από τα αστυνομικά περιστατικά. Οι υπογραφές 1.400 συνδημοτών μας, οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ), του ευρωπαίου διαμεσολαβητή, των εισαγγελικών αρχών αποδεικνύουν σωρεία εγκληματικών παραλείψεων, επιβεβαιώνοντας τους κατοίκους για την ακαταλληλότητα και τον κίνδυνο που διατρέχουν και οι ίδιοι οι μαθητές των σχολικών συγκροτημάτων της Κιάφας.Η προεκλογική ανάσυρση του θέματος της Κενάν Μεσαρέ φωτίζει και αποκαλύπτει την περαιτέρω διεύρυνση της υπόθεσης του Μικρού δακτυλίου, με την συνέχιση στην Βογιάννου και την επέκταση στην Γεννηματά. Ακολουθείται η ίδια αντίληψη, χωρίς καμιά ενίσχυση της ελκυστικότητας των πεζών και ποδηλατοδρόμων και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος όπως ορίζει η Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Για το εν λόγω έργο οι εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. διαπίστωσαν παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας και ότι δεν υπάρχει σχέση του αδειοδοτηθέντος φυσικού αντικειμένου του έργου με το κατασκευασθέν!Εδώ στην «εσχατιά» της Ευρώπης, η υπόθεση του συγκεκριμένου ζητήματος επαναφέρει στο προσκήνιο πως λειτουργεί ο δήμος για τους πολίτες του και ποιος ρόλος των τεχνικών του υπηρεσιών και των Διαχειριστικών Αρχών.Το έργο της Κενάν Μεσαρέ περιελάμβανε 10 κάθετους βοηθητικούς δρόμους.Πληρώθηκαν οι 10 και υλοποιήθηκαν μόλις 3, συντρίβοντας κάθε έννοια χρηστής διοίκησης και διαλύοντας όποια σοβαρότητα κυκλοφοριακής τάξης.Στις ασκήσεις επί χάρτου για την επέκταση της οδού Γεννηματά ομιλούσαν για 

δεσμεύσεις δικτύου Natura και ειδικών καθεστώτων «πολύ ήπιας» κυκλοφορίας για ειδικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και υπογειοποιήσεις, σήμερα δεν υπάρχουν ούτε οι απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας, εξανεμίζοντας και πάλι δεκάδες εκατομμύρια χωρίς καμία αξιολόγηση των επιπτώσεων και του δημόσιου συμφέροντος.Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του ΣτΠ όπου προτρέπει «…για άρση των πράξεων κακοδιοίκησης και άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και ζητά την άμεση αντιμετώπιση του έργου στο σύνολό του…»Στις ευρωπαϊκές πόλεις τα «εργαστήρια» πολεοδομικού και χωροταξίας Σχεδιασμού, έχουν σαν επίκεντρο τον άνθρωπο και έχουν αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα, για την προώθηση μιας στρατηγικής για τη «βιώσιμη πόλη», η οποία επιχειρεί να συμφιλιώσει τους στόχους της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.Τα διαχειριστικά μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή ιεράρχηση των μετακινήσεων, με «αόρατες υποδομές» και όχι τις ατσαλόμπαρες αποκλεισμού «ψυχροπολεμικού τύπου Βερολίνου», για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ελαχιστοποιώντας το θόρυβο και τα ατυχήματα από τους κυκλοφοριακούς κινδύνους των υψηλών ταχυτήτων.Θα πρέπει λοιπόν να εκπονηθεί άμεσα Μελέτη Οδικής Ασφαλείας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με την εφαρμογή πολιτικών επανασχεδίασης του αστικού χώρου (διορθωτικές επεμβάσεις,βελτίωση των επικίνδυνων σημείων, συστηματική επιτήρηση της κυκλοφορίας).Η κατασκευή των υποδομών, έξω από τα διαχρονικά «εργολαβικά λόμπυς», με κοινωνική συναίνεση, ενημέρωση φορέων και συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, είναι το ζητούμενο…