Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ:Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου σε βιομηχανία στις Φιλιάτες

ΠΡΟΣΟΧΗ:Μέχρι αύριο οι αιτήσεις
Η ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε, μια Βιομηχανική Μονάδα Ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών τύπου PET στις Φιλιάτες, αναζητεί, Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου, με κύριες αρμοδιότητες και ευθύνες: α) Τη διεκπεραίωση εργαστηριακών μετρήσεων για τη διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου προϊόντος (π.χ. ανάλυση υγρασίας, pH, φαινόμενης πυκνότητας, ιξώδους, προσδιορισμός ξένων σωματιδίων (contaminants test), προσδιορισμός του μεγέθους των flakes (sieve analysis) και β) Την οργάνωση και επίβλεψη των διαδικασιών δειγματοληψίας και ποιοτικού ελέγχου, σε συνεργασία με το τμήμα παραγωγής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ χημικού ή χημικού μηχανικού, ή μηχανικού επιστήμης υλικών, να έχουν άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και απαραίτητη εμπειρία σε ανάλογη θέση (τουλάχιστον 3 έτη). Απαιτούνται ακόμη: Οργανωτικές δεξιότητες, να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικός στις λεπτομέρειες, να έχει ικανότητα έμπνευσης των εργαζομένων και συνεργατών, να διαθέτει άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, να έχει δυνατότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους, μέχρι την 15η ΜΑΙΟΥ 2014 το αργότερο στην: ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε., Θέση Τάκα, Φιλιάτες, 46300 Θεσπρωτία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ.: 26640-24102.