Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ:Διακοπή υδροδότησης την Κυριακή σε Νεοκαισάρια,Κουτσελιό,Γορίτσα,Κολιωνιάτι,Μπιζάνι,Σερβιανά,Μολυβαδιά και Αυγό!!!

Αυριο Κυριακή 11 Μαΐου 2014 ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών στη Μπάφρα και για αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στο αντλιοστάσιο Μπάφρας από ώρα 08.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.Από αυτό το γεγονός υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μείωση πίεσης στην υδροδότηση των κατοίκων ή και διακοπή στη Τ.Κ. Νεοκαισάρειας πρώην Δήμου Ανατολής στη Τ.Κ. Κουτσελιού και Γορίτσα, πρώην Δήμου Παμβώτιδας, στη Τ.Κ Μπιζανίου και Κολωνιάτι πρώην Δήμου Μπιζανίου, στη Τ.Κ. Σερβιανών, στη Τ.Κ. Μολυβαδιά και στη Τ.Κ. Αυγό (πρώην Δήμου Αγίου Δημητρίου) καθώς και σε μεμονωμένους ιδιώτες και επιχειρήσεις οι οποίοι υδρεύονται από τους κεντρικούς αγωγούς του ΣΥΔΛΙ στις ανωτέρω περιοχές.Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.