Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Μποναμάς 400 χιλ. ευρώ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Την Ε’ Κατανοµή, συνολικού ποσού 6.900.000,00 €, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2014, προς κάλυψη δαπανών των 13 Περιφερειών της χώρας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα στην περιφέρεια Ηπείρου θα αποδοθούν συνολικά: 400.740 ευρώ, που αντιστοιχούν σε: 367.039 ευρώ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες και σε: 33.071 ευρώ για αντιμισθίες αιρετών. Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, µε χρηµατική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Τυχόν αδιάθετα ποσά, που σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρούσα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών, µπορούν να διατεθούν και προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών.