Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Η παράταξη του Νίκου Γκόντα συμμετείχε στην πρωτοβουλία Let's do it Greece 2014

Υποψήφιοι της παράταξης, εθελοντές και άλλοι πολίτες,καθάρισαν το Πάρκο Λιθαρίτσια!!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η "Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία"και το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Εθελοντικής Καμπάνιας «Let`s do it world» καθάρισαν σήμερα το πάρκο Λιθαρίτσια!!!Υποψήφιοι της παράταξης, εθελοντές και άλλοι πολίτες καθάρισαν τον περιβάλλοντα χώρο του κεντρικού πάρκου της πόλης των Ιωαννίνων,σε μια προσπάθεια να αναδείξουν παραμελημένα σημεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της πόλης.Η δράση της
παράταξης εντάσσεται στο πρόγραμμα της  διεθνούς εθελοντική εκστρατεία «Let`s do it world».