Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Προχωρούν οι εργασίες για τον βιοκλιματικό βρεφονηπιακό σταθμό Δήμου Πρέβεζας

Στην τελική φάση βρίσκονται πλέον οι εργασίες για την ανέγερση του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας Δήμου Πρέβεζας .Το κτίριο κατασκευάζεται στην περιοχή του Υδατόπυργου και χαρακτηρίζεται ως πρότυπο για την περιοχή.Το κτίριο , βασικό στοιχείο του οποίου αποτελεί ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στην αρχιτεκτονική σύνθεσή του αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο.Στο υπόγειο υπάρχουν βοηθητικοί χώροι ενώ στο ισόγειο οι χώροι των νηπίων ,διοικητικές υπηρεσίες ,ιατρείο, γραφείο πολλαπλών χρήσεων κλπ τα οποία χωροθετούναι γύρω από το διαφώτιστο αίθριο που χρησιμεύει για την οριζόντια επικοινωνία των αιθουσών αλλά και ως χώρος εκδηλώσεων.Στο όροφο τοποθετούνται οι χώροι των βρεφών ενώ η κάθε αίθουσα περιλαμβάνει χώρο ελεύθερου παιχνιδιού, ύπνου, αλλαγών και παρασκευής γάλακτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι δόθηκε έμφαση στην ανεμπόδιστη οπτική επικοινωνία μέσα στις αίθουσες ώστε το προσωπικό να ελέγχει ανά πάσα στιγμή και από οποιοδηποτε σημείο τα βρέφη.Στο δώμα οροφή –ισογείου υπάρχει φύτευση (φυτεμένο δώμα εκτακτικού τύπου.)ενώ στο δώμα –οροφή του ορόφου τοποθετούνται φωτοβαλταϊκά πάνελ και ψυκτικά μηχανήματα.Η δυναμικότητα του νέου βρεφονηπιακού σταθμού είναι
28 απασχολούμενα βρέφη με 24 θέσεις ύπνου και 100 απασχολούμενα νήπια με 20 θέσεις ύπνου.Η μελέτη της εργολαβίας συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ενώ η χρηματοδότησή του προέρχεται από το ΕΣΠΑ και φτάνει τα 2.600.000 ευρώ.Στον προυπολογισμό του Δήμου για το 2014 έχει προβλεφθεί προμήθεια 140 χιλιάδων ευρώ για την προμήθεια του εξοπλισμού προκειμένου να καταστεί πλήρως λειτουργικός ο σταθμός (όπως ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, η προμήθεια του εξοπλισμού για την κουζίνα, την τραπεζαρία, των χώρων και τον καλλωπισμό του κτιρίου , κρεβάτια ύπνου βρεφών και νηπίων, πάγκοι νηπίων κλπ).Ο βιοκλιματικός βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας-o oποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014.Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης τονίζει ότι η συγκεκριμένη δομή θα παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες στους εργαζόμενους γονείς ενώ ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του τον καθιστά πρότυπο αξιοποιώντας τεχνολογίες που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον.