Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Στις Περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά διαφθοράς η Ήπειρος!!!

Πρωταθλητές της διαφθοράς και το 2013 νοσοκομεία, πολεοδομίες και εφορίες

Πρωταθλητής της διαφθοράς παρέμεινε το δημόσιο και το 2013, με τα νοσοκομεία, τις πολεοδομίες και τις εφορίες να εξακολουθούν να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας.Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα για τη διαφορά, που παρουσίασε η «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς», η κατάσταση στον τομέα της διαφθοράς, για το 2013, εμφανίζεται βελτιωμένη, παρουσιάζοντας 15% λιγότερα κρούσματα.Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι αυξημένος αριθμός των ερωτηθέντων, που αγγίζει το 30%, αρνήθηκε να καταβάλει το «φακελάκι» που τους ζητήθηκε, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
- Τα περιστατικά διαφθοράς εξακολουθούν και το 2013 να προέρχονται, σε μεγαλύτερο βαθμό από τον Δημόσιο Τομέα και πιο συγκεκριμένα το 76,7% έναντι 72,9% που ήταν το 2012.
- Στο Δημόσιο Τομέα καταγράφεται μια σταθεροποίηση των χρηματικών ποσών της διαφθοράς, ενώ στον Ιδιωτικό Τομέα παρατηρείται ελαφρά μείωση.
Πρωταγωνιστές στον δημόσιο τομέα τα νοσοκομεία, οι εφορίες, οι πολεοδομίες. Πρωταγωνιστές στον ιδιωτικό τομέα: η υγεία, το αυτοκίνητο, η δικηγορία και κατασκευαστικός τομέας.Η συνολική (μικρο)διαφθορά υπολογίζεται σε 389 εκατ. ευρώ το 2013, συγκριτικά με τα 475 εκατ. ευρώ το 2012. Εμφανίζει δηλαδή μείωση 86 εκατ. ευρώ.Ενα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι
μεγάλο ποσοστό πολιτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 29,6%, έχουν αρνηθεί να καταβάλουν «φακελάκι». Αιτία για την άρνηση είναι αφενός η περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών στη χώρα, αλλά οπωσδήποτε και η αυξανόμενη κοινωνική αναγνώριση του προβλήματος της διαφθοράς. Και εφέτος οι ερωτώμενοι εκλαμβάνουν την μη έκδοση αποδείξεων στις συναλλαγές τους ως φαινόμενο διαφθοράς.

Η γεωγραφική κατανομή της διαφθοράς
Σύμφωνα με την έρευνα τα υψηλότερα ποσοστά περιστατικών συνολικής διαφθοράς εντοπίζονται:
1. Στην περιφέρεια Αττικής (κατά κύριο λόγο στην Περιοχή της Αθήνας)
2. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου
3. Στην περιφέρεια Ηπείρου

Το προφίλ των θυμάτων της διαφθοράς
Η έρευνα καταδεικνύει ότι σε σημαντικό βαθμό τα θύματα φαινομένων διαφθοράς είναι άνδρες (25%) ηλικίας 45-54 ετών, ανώτερης εκπαίδευσης και είναι αυτοαπασχολούμενοι ή εργοδότες.

Η ταυτότητα της έρευνας
Φέτος συμπληρώνονται επτά χρόνια εκπόνησης της Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα (από το 2007), η οποία αναδεικνύει το μέγεθος της μικρο-διαφθοράς που επιβαρύνει το ελληνικό νοικοκυριό. Η φετινή έρευνα, πραγματοποιήθηκε σε δώδεκα κύματα στο διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013. Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται στα 12.108 άτομα. Η Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα 2013 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ.