Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Ο Νίκος Μάνθος υποψήφιος με την Όλγα Γεροβασίλη,στην Π.Ε. Ιωαννίνων

Νίκος Μάνθος: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Γεννήθηκε στην Πλατανούσσα Ιωαννίνων το 1956. Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.
- Σπουδές Φυσικής (Διδακτορικό) . Συμμετοχή σε πειράματα στοιχειωδών σωματιδίων στο Ευρωπαϊκό 
-Ερευνητικό κέντρο CERN στην Ελβετία και σε εφαρμογές στα ηλεκτρονικά στην βιοϊατρική και στο 
περιβάλλον.
- Ιδρυτικό μέλος και πρώην Πρόεδρος του Συλλ. Προστασίας Αράχθου, ιδρυτικό μέλος της Ομάδας 
Καλλιέργειας Γής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος της τοπικής ομάδας του Πελίτι για την 
διατήρηση της Ελληνικής βιοποικιλότητας.