Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Γιώργος Κρανάς: Γιατί με την Όλγα Γεροβασίλη

Πρόκειται για πολιτική απόφασή μου, η οποία προήλθε από το ακόλουθο ερώτημα της κοινωνίας των πολιτών. Ποιος δεν είναι αγανακτισμένος σήμερα με την πολιτική που ασκήθηκε από τα δύο μεγάλα κόμματα ; Και ποιος δεν είναι προβληματισμένος σήμερα από την εικοσιπενταετή και πλέον άσκηση της εξουσίας του κ. Καχριμάνη που τείνει να πάρει τα χαρακτηριστικά μιας ¨καθεστωτικής¨ εξουσίας.Σήμερα που η κοινωνική συνοχή κλονίζεται όχι μόνο από τα επώδυνα μέτρα που συνεχίζουν να επιβάλλουν στους ίδιους και στους ίδιους , δηλαδή στους μισθωτούς ,τους συνταξιούχους, στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και μικροεπαγγελματίες αλλά και από την ιδιαίτερη μεταχείριση που επιφυλάσσουν σε κάποιους «προνομιούχους» που τυχαίνει να φέρουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση της χώρας, θεωρώ ότι η στράτευση στην πρόσκληση της κ. Γεροβασίλη , σε ένα πρόσωπο νέο, μαχητικό , χωρίς βαρίδια και νοοτροπία του παρελθόντος είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά και επιβεβλημένη.Με την προσέγγιση δείχνει ότι μπορεί να διαλέγεται και να λειτουργεί συλλογικά. Ο απερχόμενος περιφερειάρχης , τι καινούργιο μπορεί ακόμη να δώσει ύστερα από τριάντα χρόνια στην εξουσία; Μήπως ήρθε η ώρα να δοκιμαστούν νέες αντιλήψεις, άλλα πρόσωπα με καινοτόμες πρακτικές και με προγράμματα που σηματοδοτούν το κοινωνικό αύριο της χώρας μας;