Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης επιστημονικού και ερευνητικού έργου, ενδιαφέρεται για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:
Ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου Φυσικού ή Χημικού ή Μηχανικού Υλικών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25/4/2014. Για να διαβάσετε την πρόσκληση, κάντε κλικΕΔΩ
Ένα (1) άτομο απόφοιτος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή πτυχιούχος Βιολόγος ή Χημικός. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25/4/2014. Για να διαβάσετε την πρόσκληση, κάντε κλικ ΕΔΩ
Ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου Δασολογίας ή Γεωπονίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25/4/2014. Για να

διαβάσετε την
πρόσκληση, κάντε κλικ ΕΔΩ
Ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου τμήματος Χημείας ή Επιστήμης Υλικών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 5/5/2014. Για να διαβάσετε την πρόσκληση, κάντε κλικ ΕΔΩ
Ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ή περάτωση των υποχρεώσεων για τη λήψη του πτυχίου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 5/5/2014. Για να διαβάσετε την πρόσκληση, κάντε κλικ ΕΔΩ
Ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου Ιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Μηχανικού (επιστήμης υλικών, ηλεκτρολόγος κ.α). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 5/5/2014. Για να διαβάσετε την πρόσκληση, κάντε κλικ ΕΔΩ
Ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου Φυσικής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 5/5/2014. Για να διαβάσετε την πρόσκληση, κάντε κλικ ΕΔΩ