Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Ακέφαλη η 6η ΔΥΠΕ - Υποψήφιος δήμαρχος στη Μεσσηνία (χωρίς να έχει παραιτηθεί) ο ΔΥΠΕάρχης

Με... "αυτόματο πιλότο" τα Νοσοκομεία της Ηπείρου

 Η υποψηφιότητα του σημερινού διοικητής της 6ης ΥΠΕ (Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας), Παναγιώτη Κατσίβελα στο δήμο Τριφυλίας (Μεσσηνία), έχει αφήσει ακέφαλα (χωρίς διοικητή ΥΠΕ) τα Νοσοκομεία της Ηπείρου, αφού καθημερινά δεν ασχολείται με τα διοικητικά αλλά με τα... αυτοδιοικητικά του καθήκοντα! Ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει και ένα τεράστιο κύκλο συζητήσεων, αφού ποικίλουν οι απόψεις τόσο για το εάν θα έπρεπε ηθικά πρώτα να έχει παραιτηθεί από τη θέση του ΥΠΕάρχη για να διεκδικήσει αυτή του δημάρχου αλλά για το εάν τελικά έχει ασυμβίβαστο, αφού θα έπρεπε έγκαιρα αν έχει πρώτα παραιτηθεί! Σύμφωνα με την διάταξη του αρθρ. 14 Ν. 3979/2011 « 1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: α)….β)…..γ)….δ)…. ε) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των
οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών». Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, ο Παναγιώτης Κατσίβελας έχει κώλυμα εκλογιμότητας διότι έχει σχέση εργασίας με Φορέα που η αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την περιοχή που εκτείνεται η 6η Υγειονομική Περιφέρεια.