Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Συνολικά πέντε (5) οι τελικές δεσμευτικές προσφορές για το έργο διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ήπειρο

Μεγάλο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για το έργο της «Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων» της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς τελικά υποβλήθηκαν πέντε (5) τελικές δεσμευτικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. Υποψήφιοι είναι οι: ARCHIRODON GROUP NV-INTRAKAT-ENVITEC, ΤΟΞΟΤΗΣ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΡΕΤΒΟ-ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ-ΕΓΝΩΝ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΩΡ. όπως είναι ήδη γνωστό, το έργο επεξεργασίας απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας, συνδυάζοντας την περιβαλλοντική προστασία με την ανάπτυξη βιώσιμων έργων. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη συμμόρφωση της χώρας μας προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία αναφορικά με την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Το έργο εγκρίθηκε από τη Διϋπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) τον Μάρτιο του 2013, ενώ ο διαγωνισμός διενεργείται από την Περιφέρεια Ηπείρου. Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και βασικό κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου είναι το
χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων για διάστημα 27 ετών και το έργο θα χρηματοδοτηθεί με ιδιωτικούς και κοινοτικούς πόρους.