Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ - Αύριο λήγει Τετάρτη η προθεσμία για τις δηλώσεις αμοιβών με το έντυπο Ε20

Τα 10 σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Λήγει αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του εντύπου Ε20 στη Γ.Γ.Π.Σ. και υπόχρεοι είναι όσοι καταβάλουν αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων, ανεξαρτήτως αν για αυτές έπρεπε να γίνει παρακράτηση φόρου, πχ αμοιβές μικρότερες των 300 ευρώ. Χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ. μπορούν να υποβληθούν από τους κληρονόμους, μόνο οι δηλώσεις υπόχρεου φυσικού προσώπου που έχει πεθάνει. Διευκρινιστικά σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει το Υπ. Οικονομικών να σημειώσουμε τα εξής: 1) Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. 2) Η υποβολή οριστικής δήλωσης με πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο, δεν γίνεται αποδεκτή. Δεκτές γίνονται μόνο δηλώσεις όπου δεν προκύπτει φόρος. Σε περίπτωση που έχει γίνει μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου, τότε η διαφορά θα επιστραφεί στον ελεύθερο επαγγελματία μέσω της
εκκαθάρισης της ετήσιας δήλωσης του φόρου εισοδήματος του. 3) Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης στο TAXISnet δεν μπορεί να γίνει διόρθωση. 4) Για τη δημιουργία του αρχείου, η Γ.Γ.Π.Σ. διαθέτει εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις» στην ενότητα «Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε20) οικ. έτους 2014». 5) Σε περίπτωση που έχετε παρακρατήσει και αποδώσει χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, τότε στο επισυναπτόμενο αρχείο θα καταχωρήσετε το άθροισμα τους στο πεδίο «κρατήσεις εκτός φόρου», ενώ στη φόρμα υποβολής της δήλωσης θα τα καταχωρήσετε ξεχωριστά στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ». 6) Ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής ως περίοδο χρήσης ορίζεται όλο το διαχειριστικό έτος. 8) Σε περίπτωση που στο έτος 2013 καταβλήθηκαν αμοιβές για ελευθέρια επαγγέλματα, αλλά δεν υπήρχε υποχρέωση παρακράτησης φόρου (πχ μικρότερες των 300 ευρώ), τότε θα υποβάλλετε την Οριστική Δήλωση Ε20 με συμπληρωμένο στη φόρμα της οριστικής δήλωσης ΜΟΝΟ τον Πίνακα «ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ». Σε αυτόν τον πίνακα θα συμπληρώσετε μόνο τις ακαθάριστες αποδοχές και στο πεδίο «παρακρατηθείς φόρος» θα καταχωρήσετε μηδέν. Επίσης πρέπει να υποβάλετε και το επισυναπτόμενο αρχείο, όπου θα είναι συμπληρωμένες οι ακαθάριστες αποδοχές (ανά ΑΦΜ) και τα πεδία του φόρου θα είναι μηδέν. 9) Θα πρέπει να δοθεί, ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να συμπληρωθούν και να μεταφερθούν σωστά, τα δεδομένα του αρχείου στη φόρμα της δήλωσης. Το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών του αρχείου, πρέπει να συμφωνεί, με το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών του πίνακα «ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ» της φόρμας και κατά περίπτωση με τον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ». 10) Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/ My TAXISnet. Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm. Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552 ή 15515.