Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Ερώτηση Χρήστου Μαντά σχετικά με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Αρδευτικού Έργου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Απευθυνόμενος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάςθίγει το θέμα του Αρδευτικού Έργου του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει γίνει η δοκιμαστική του λειτουργία,ώστε να χρησιμοποιηθεί από τους παραγωγούς.Στην ερώτηση που συνοδεύεται και από αίτηση κατάθεσης εγγράφων, ο κ. Υπουργός ερωτάται:
1. Ποιες είναι υπολειπόμενες εργασίες και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και η δοκιμαστική του λειτουργία; Θα χρησιμοποιηθεί και σε ποια έκταση την προσεχή καλλιεργητική περίοδο;
2. Έχει εκπονηθεί ή προβλέπεται η εκπόνηση ενός σχεδίου για την αξιοποίηση της αγροτικής γης που να περιλαμβάνει συστάσεις για τις ενδεικνυόμενες καλλιέργειες και την επιλογή μεθόδων καλλιεργητικής τεχνικής, καθώς και προτάσεις για τη δυνατότητα δημιουργίας συλλογικών σχημάτων οργάνωσης της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων;
3. Προβλέπει ο σχεδιασμός του οδικού άξονα Ιωάννινα – Κακκαβιά (συνέχεια της Ιόνιας οδού) τη δίοδο μέσα από την αρδευόμενη έκταση στην περιοχή του κάμπου Λαψίστας; Σε ποιο βαθμό θα 

επηρεάσει τη λειτουργία του;
4. Προβλέπονται στην υπό εκπόνηση τεχνική μελέτη του οδικού άξονα οι κατάλληλες λύσεις, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία του αρδευτικού έργου;
Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτούμεθα:
1. Τα στοιχεία του συνολικού κόστους και των πληρωμών ως σήμερα για τα επιμέρους υποέργα (τεχνικό έργο, συνδέσεις αντλιοστασίων με δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, αρχαιολογική επίβλεψη,αποζημιώσεις αγροτών για τη μη χρήση των χωραφιών).
2. Την απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
3. Το αντίγραφο σύμβασης και τυχόν εγκρίσεις παρατάσεων προθεσμίας υλοποίησης του έργου.