Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση Όλγας Γεροβασίλη για την πιθανολογούμενη πώληση του φράγματος Πουρναρίου, Άρτας

Το νερό αποτελεί φυσικό πόρο, του οποίου η αξία και η σπουδαιότητα για όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας συνεχώς αυξάνει, ενώ η διαθεσιμότητα του δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη. Η διαχείριση του, συνεπώς, θα πρέπει να στοχεύει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με σκοπό την ορθολογική του χρήση.Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως γνωστόν, είναι έργα πολλαπλού σκοπού. Πέρα από τη συμβολή τους στην ικανοποίηση ενεργειακών αναγκών, αποτελούν κέντρα διαχείρισης υδάτινων πόρων, αξιοποιώντας την αποθηκευτική ικανότητα των ταμιευτήρων τους.Με την έννοια αυτή παρέχουν: Αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών, κάλυψη αναγκών νερού για ύδρευση, κάλυψη αναγκών νερού για αρδεύσεις, κάλυψη αναγκών νερού για βιομηχανική χρήση, εξασφάλιση περιβαλλοντικών παροχών και ανάπτυξη οικολογικού τουρισμού.Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί Πουρνάρι Ι και Πουρνάρι ΙΙ στον
ποταμό Άραχθο, ισχύος 331,5 MW, σε απόσταση 4km από την Άρτα, συνιστούν μονάδες εθνικής σημασίας για την ενεργειακή επάρκεια στην ευρύτερη –ακριτική– περιοχή της δυτικής Ηπείρου. Η πιθανολογούμενη «μεταβίβασή» τους από τη ΔΕΗ Α.Ε., σε νέα – προς πώληση – εταιρεία και η συνακόλουθη ιδιωτικοποίησή τους, μας βρίσκει αντίθετους.Ως βουλευτής του Νομού Άρτας και υποψήφια Περιφερειάρχης Ηπείρου, δηλώνω την κατηγορηματική αντίθεση μου σ’ αυτό το σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα και την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση της Ηπείρου. θα διασφαλίσει τη δημόσια διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων του ποταμού Άραχθου. Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό.

Όλγα Γεροβασίλη
υποψήφια Περιφερειάρχης Ηπείρου
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Άρτας