Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Η Η&Μ θα φιλοξενηθεί στα ΙΚΕΑ Ιωαννίνων!!!

Οι εμπορικοί χώροι μεγάλου εμβαδού, δεδομένης της καταναλωτικής ύφεσης και της μείωσης των πωλήσεων, εμφανίζονται συχνά ζημιογόνοι και αναποτελεσματικοί. Από την άλλη, εξακολουθούν να διατηρούν την αίγλη τους ως «ορόσημα» για τον καταναλωτή.Η σύμπραξη μεταξύ διαφορετικών λιανικών concepts –με συχνά ολότελα διαφορετικό προιόν και χαρακτήρα- φαίνεται να κερδίζει έδαφος, δημιουργώντας οφέλη για μισθωτές και εκμισθωτές. Η «συγκατοίκηση» εκτός από τη μείωση των εξόδων αποσκοπεί και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κάθε σημείου πώλησης με την προσδοκώμενη αύξηση της επισκεψιμότητας.Μέχρι πριν λίγα χρόνια η πρακτική της συγκατοίκησης απασχολούσε τους φοιτητές εξ επαρχίας. Η κρίση ωστόσο ανάγκασε κατ' αρχάς τους επαγγελματίες να συστεγαστούν (δικηγόροι, γιατροί ακόμη και τεχνίτες) ενώ πολύ πρόσφατα η τάση άρχισε να αγγίζει και το λιανεμπόριο. Ετσι, εμφανίζονται πλέον συνεργασίες ισχυρών λιανικών σημάτων με σκοπό τη
δημιουργία shop in a shop της μιας αλυσίδας μέσα σε προβεβλημένα σημεία πώλησης της άλλης.Στις αρχές του 2014, ο όμιλος Φουρλή, εξετάζοντας τα οφέλη αυτής της πρακτικής, αποφάσισε επίσης να συνεργαστεί με τη δημοφιλή σουηδική πολυεθνική αλυσίδα ρούχων H&M. Συγκεκριμένα, πρόκειται να μειώσει τον ιδιοχρησιμοποιούμενο χώρο στο κατάστημα ΙΚΕΑ των Ιωαννίνων, ώστε να παραχωρήσει χώρο για τη δημιουργία ενός καταστήματος Η&Μ, με άμεσο όφελος την είσπραξη ενοικίου,αλλά και την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού καταναλωτών.