Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Σε αναζήτηση τροφής στα χωριά της Ηπείρου οι λύκοι

Στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου υπάρχουν τέσσερις με πέντε αγέλες λύκων
Σε ορεινούς οικισμούς πλησιάζουν καθ όλη την διάρκεια  του χειμώνα οι λύκοι, οι οποίοι βρίσκονται σε αναζήτηση τροφής από τη στιγμή που στα βουνά της Ηπείρου η τροφή λιγόστεψε όταν και έφυγαν τα κοπάδια αιγοπροβάτων.Την ίδια στιγμή οι λύκοι στην αναζήτηση τροφής δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα σε παραγωγούς περιοχών, όπως για παράδειγμα τα Τζουμέρκα, χωρίς όμως, η ευθύνη να ανήκει στους λύκους, αλλά αντιθέτως να αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα.Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή θα πρέπει να σημειώσουμε, πως οι έρευνες που έγιναν πριν από δύο περίπου χρόνια, τόσο στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου, όσο και στο υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, από ανθρώπους ειδικών περιβαλλοντικών ομάδων και οργανώσεων, έδειξε πως στα βουνά της Ηπείρου υπάρχει μία καλή αντιπροσώπευση των λύκων.Συγκεκριμένα, στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου υπάρχουν τέσσερις με πέντε αγέλες λύκων, δηλαδή περίπου 20 με 30 άτομα.Πρόκειται για μία σταθερή ομάδα πληθυσμού, που
ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζει μείωση σε αντίθεση με άλλες περιοχές.Αντιθέτως, στην περιοχή των Τζουμέρκων ο πληθυσμός του λύκου παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία μία σημαντική ανάκαμψη, κάτι που ομολογουμένως ικανοποιεί τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Προστατευόμενο είδος
Η θανάτωση των λύκων στην Ελλάδα- αν και η θήρα τους απαγορεύεται από το 1992 και το είδος θεωρείται αυστηρά προστατευόμενο- προκαλείται συνήθως από πυροβόλο όπλο, δηλητηριασμένα δολώματα ή παγάνες. Περίπου το 25% του συνολικού πληθυσμού στη χώρα μας χάνεται από ανθρωπογενή αίτια. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας η θνησιμότητα τους ανέρχεται ακόμη και στο 40% επί του συνόλου του τοπικού πληθυσμού του είδους.Σημαντικές τέλος είναι και οι επιπτώσεις στους πληθυσμούς του και από την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, καθώς ο λύκος είναι ευάλωτος όταν ο βιότοπός του κόβεται στα δύο και οι τοπικοί πληθυσμοί απομονώνονται.