Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Με ταμειακό υπόλοιπο 6.000.000€ έκλεισε ο απολογισμός Δήμου Αρταίων το 2013

Με αφορμή την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων των απολογιστικών στοιχείων του τέταρτου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2013, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Γεωργίου Φώτης μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής: «Τα στοιχεία αυτά, είναι αντιπροσωπευτικά της οικονομικής πορείας του Δήμου τα τρία αυτά χρόνια της θητείας μας, όπου κληθήκαμε να λειτουργήσουμε, σε πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, οικονομικό περιβάλλον. Στα πλαίσια της σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής, οι ΟΤΑ δέχτηκαν ένα σοβαρό πλήγμα, που αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις, αλλά και τις διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο για την εκτέλεση των δαπανών.Η κατάσταση, λοιπόν όπως διαμορφώθηκε, είχε ως αποτέλεσμα οι κρατικές επιχορηγήσεις για το 2011 να ανέλθουν στα 9.898.928,92€ ενώ για το 2013 να μειωθούν στο ποσό των 5.770.911,25, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 42% περίπου. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, επιχειρήσαμε να

ενισχύσουμε τις εισπράξεις μας από τέλη, χωρίς να τα αυξήσουμε, αντιλαμβανόμενοι, ότι για να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, έπρεπε να εξασφαλίσουμε και την οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου. Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής επισφραγίστηκε, από το ταμειακό υπόλοιπο που καταγράφηκε και τα τρία έτη της θητείας μας, το οποίο είχε μια αυξητική τάση και έφτασε στο κλείσιμο του 2013 να ανέρχεται στο ποσό των 6.078.400,64 €. Είναι προφανές, ότι ένα τέτοιο διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο, εξασφαλίζει τη λειτουργία του Δήμου, κάτω από οποιεσδήποτε οικονομικές συνθήκες.Η προσπάθεια αυτή, της εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου, δεν είχε καμία αρνητική επίπτωση στην εκτέλεση των δαπανών. Έγινε μια προσπάθεια να μειωθούν κατά το δυνατό οι λειτουργικές δαπάνες και η εξόφληση των προμηθευτών να γίνεται σε σύντομο χρόνο. Καταφέραμε έτσι, η εξόφληση των τιμολογίων να γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο. Από την πρώτη ημέρα της θητείας μας, κατανοήσαμε την δεινή κατάσταση που έχουν περιέλθει οι επιχειρηματίες και το ελάχιστο που μπορούσαμε να προσφέρουμε, ήταν η τροφοδοσία της αγοράς με ρευστό χρήμα, μέσω της έγκαιρης εξόφλησης των προμηθευτών του Δήμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το γεγονός ότι το τελευταίο εξάμηνο του 2013, εξοφλήθηκαν πάνω από 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές. Όλα αυτά τα στοιχεία, επισφραγίζουν την επιτυχία της προσπάθειάς μας, για την εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου και τη διασφάλιση της συνεχούς και ομαλής λειτουργίας του. Και η κρισιμότητα του εγχειρήματος αυτού έγκειται στο γεγονός, ότι κανένα πρόγραμμα και κανένα έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί, εάν πρώτα δεν είναι διασφαλισμένη η εκτέλεση της μισθοδοσίας, γεγονός που για τον Δήμο Αρταίων εγγυάται η παρουσία αυτού του ταμειακού υπολοίπου, που μας επιτρέπει να υλοποιούμε απρόσκοπτα το πρόγραμμα των τεχνικών μας έργων. Η ικανότητα εξόφλησης των προμηθευτών και η εκτέλεση των λειτουργικών δαπανών, μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, δεν είναι πλέον δεδομένο, αφού οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν επαρκούν. Έτσι πρέπει ο κάθε Δήμος να το διασφαλίσει με τις δικές του ενέργειες και οικονομικές επιλογές και εμείς τα τρία αυτά χρόνια, αυτό κάναμε, έτσι ώστε σήμερα να αναγνωρίσουν όλοι τα θετικά αποτελέσματα.»