Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Ξεπέρασε και το 28% η ανεργία στο τέλος του 2013,στην Ήπειρο!!!

Στο 27,5% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας του τέταρτου τριμήνου του 2013 απο 27% που ήταν στο τρίτο τρίμηνο του έτους και 26% στο τέταρτο τρίμηνο του 2012.Εντονο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή εκείνοι που αναζητούν εργασία για περισσότερους απο 12 μήνες, αποτελούν το 72% του συνόλου των ανέργων.Σύμφωνα με τα στοιχεία τηες Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανήλθε στο 31,7% ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 ετών έφτασε το 57%. Ειδικά στις νέες γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας έφτασε στο 62,5%.Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε όσους έχουν τελειώσει μερικές τάξεις του Δημοτικού (41,6%) ενώ ακολουθούν εκείνοι που έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο (31,9%) κι εκείνοι που δεν πήγαν καθόλου σχολείο (36%).Σε επίπεδο περιφερειών το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει η
Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 30,3%%, η Δ. Μακεδονία με 29,7%, ενώ υψηλότερο του 28% είναι το ποσοστό ανεργίας σε Αττική, Στερά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Ηπειρο.Η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2013 και κατά 2,5% σε σχέση με το τέταρτου τρίμηνο του 2012.