Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2014: Το Δίκτυο του Οικομουσείου του Ποταμού Αώου αντιτίθεται στη σχεδιαζόμενη εκτροπή του ποταμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου και έχει ως στόχο να εστιάσει διεθνώς την προσοχή στο νερό και στην αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων.Φέτος, το επιλεγμένο θέμα είναι το Νερό και η Ενέργεια με βασικό μήνυμα την ανάδειξη της άμεσης σχέσης μεταξύ των δύο παραγόντων και την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και λύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν μεγαλύτερα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα,το διακρατικό δίκτυο του Οικομουσείου του Ποταμού Αώου εκφράζει για μια ακόμη φορά την έντονη αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη εκτροπή του ποταμού Αώου στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τη σχετική προσπάθεια των τοπικών κοινοτήτων και φορέων,καθώς το σχέδιο αυτό παραβιάζει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και θα επιφέρει μη αναστρέψιμες βλάβες στον ποταμό και στη βιοποικιλότητά του, στη ζωή και την καθημερινότητα του τοπικού πληθυσμού στην Ελλάδα και την Αλβανία και στην περιοχή στο σύνολό της.Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη
Φύση και τον Άνθρωπο και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου –μέλη του δικτύου του Οικομουσείου– μαζί με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Καλλιστώ και τον Δήμο Κόνιτσας έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας με σκοπό την προστασία του ποταμού από το έργο της εκτροπής. Αυτή η νομική δράση υποστηρίζεται σθεναρά και από τους Αλβανούς εταίρους του δικτύου του Οικομουσείου και ελπίζουμε ότι θα καταλήξει στην οριστική απόσυρση κάθε σχεδίου εκτροπής του Αώου για τα επόμενα χρόνια.Ο ποταμός Αώος πηγάζει στις κορυφές της Βόρειας Πίνδου, ενώνεται με δύο από τους κύριους παραποτάμους του, το Σαραντάπορο και το Βοϊδομάτη, και στη συνέχεια εισρέει στην Αλβανία, διασχίζοντας 190 χιλιόμετρα πριν εκβάλλει στην Αδριατική Θάλασσα. Η ευρύτερη περιοχή του Αώου, μέρος της οποίας ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, ​​χαρακτηρίζεται από πλούτο υδατικών και χερσαίων οικοτόπων και είναι σημαντικό σημείο διατήρησης πολλών ενδημικών και προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η διαχρονική σχέση των τοπικών πληθυσμών με τον ποταμό έχει συμβάλλει στη δημιουργία της πλούσιας πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής και των παραδόσεών της. Ο Αώος και οι παραπόταμοί του, συνιστούν μια ανεκτίμητη πηγή νερού και για τις δύο πλευρές των συνόρων που εξαρτώνται κυρίως από τη γεωργία και τον ήπιο τουρισμό. Το Οικομουσείο του Ποταμού Αώου έχει ως στόχο την από κοινού προστασία, προβολή και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης απορροής του Αώου εκατέρωθεν των συνόρων.Η σχεδιαζόμενη εκτροπή, σύμφωνα με το προσχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής Ηπείρου, θα μεταφέρει 70 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως από την υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αώου στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων για παραγωγή ενέργειας και για τον εμπλουτισμό της Λίμνης Παμβώτιδας. Ας σημειωθεί εδώ πως σημαντική ποσότητα νερού εκτρέπεται ήδη για την τροφοδότηση του υδροηλεκτρικού σταθμού στις πηγές του Αώου. Το περιβαλλοντικό κόστος της κατασκευής και λειτουργίας του προγραμματισμένου έργου εκτροπής –που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός της Ζώνης ΙΙ του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και παραβιάζει, μεταξύ άλλων, την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 της ΕΕ για τα Ύδατα– είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε πιθανό όφελος. Σημειώνεται δε χαρακτηριστικά, ότι η παραγόμενη ενέργεια δεν θα ξεπερνάει την απόδοση τριών ανεμογεννητριών.