Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΑΡΤΑ-Εκλογές για νέο Δ.Σ. στον Δικηγορικό Σύλλογο

Την Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν εκλογές και στο Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από οκτώ μέλη και τον Πρόεδρο. Οι υποψήφιοι για την θέση του Προέδρου είναι οι Μπαλάσκας Βασίλης, Πάλλας Θωμάς καιΤσίρκας Δημήτρης. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος δεν αναδειχθεί από την πρώτη Κυριακή (απαιτείται ποσοστό πάνω από 50%), τότε οι εκλογές θα επαναληφθούν στην αμέσως επόμενη Κυριακή με τους δύο πρώτους που θα περάσουν στον δεύτερο γύρο.