Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Καυστική ανακοίνωση Σπύρου Εργολάβου κατά Δημήτρη Γιωτίτσα

Να παραιτηθεί από πρόεδρος του Δ.Σ και από τα αγαθοεργά, γιατί σε αυτές τις θέσεις τον διόρισε ο Φίλιππας Φίλιος

Με μια ιδιαίτερα καυστική ανακοίνωση Τύπου τη «Αγωνιστική Δημοτική Κίνηση», της οποίας ηγείται ο Σπύρος Εργολάβος, αναφέρεται στο νυν πρόεδρο του Δημοτ. Συμβουλίου Ιωαννίνων Δημήτρη Γιωτίτσα, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Οφείλουμε να συγχαρούμε τον πάλαι ποτέ "σοσιαλιστή" πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων Δημήτρη Γιωτίτσα για τη δημόσια δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία, στηρίζει, για λόγους ανανέωσης, τον υποψήφιο δήμαρχο Θωμά Μπέγκα...
»…Μετά τη γενναία, πράγματι, αυτή απόφασή του, οφείλει επιπρόσθετα, άμεσα μάλιστα:
Πρώτα να παραιτηθεί από το αξίωμα του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο αναρριχήθηκε με πρόταση του δημάρχου Φίλιππα Φίλιου
»…Να παραιτηθεί από μέλος της Εφοροεπιτροπείας των Αγαθοεργών της Μητρόπολης, στην οποία διορίστηκε έπειτα από
πρότασή του ίδιου δημάρχου Φίλιππα Φίλιου…
»…Αν ο ίδιος δεν το πράξει, τότε οφείλει αυτό να του το επιβάλει ο Θωμάς Μπέγκας, για να μη στιγματιστεί η "ανανέωσή" του, από πρόσωπα που υπηρετούν καθεστώτα τα οποία γυρίζουν την πόλη στα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας…».