Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Σε ισχύ το εισιτήριο των 25 ευρώ για εισαγωγή στα νοσοκομεία!!!

Το ποσό των 25 ευρώ υποχρεούνται να καταβάλουν οι ασθενείς για τη νοσηλεία τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ.Το σχετικό μέτρο περιλαμβάνεται στον Ν. 4093/2012 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου.Σε εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας προς τους διοικητές ΥΠΕ αναφέρεται πως η εν λόγω καταβολή είναι εφάπαξ, δεν βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς και είναι ανεξάρτητη της εφάπαξ προβλεπόμενης καταβολής για το εξέταστρο.Της καταβολής του εισιτηρίου των 25 ευρώ εξαιρούνται ρητά ασθενείς των παρακάτω κατηγοριών:
-Οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (απαραίτητη η προσκόμιση του βιβλιαρίου ή του πιστοποιητικού το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ).
-Οι χρόνιοι πάσχοντες από την κύρια πάθησή τους και για όλες τις δευτερεύουσες παθήσεις που απορρέουν από αυτήν.
-Τα ΑμεΑ που έχουν πιστοποιημένο από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ποσοστό αναπηρίας 80%.
-Για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, όπως κρατούμενοι φυλακών, στρατιωτικό προσωπικό, είναι σε εφαρμογή οι ειδικές ισχύουσες διατάξεις.