Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Οι κοινοπραξίες που πέρασαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τους υδρογονάνθρακες στο Καλπάκι

Από δύο κοινοπραξίες έμειναν και συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα τρία «οικόπεδα» των Ιωαννίνων, του Πατραϊκού Κόλπου και του Κατακόλου.
Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με πληροφορίες, από το Καλπάκι Ιωαννίνων αποκλείστηκαν η κοινοπραξία «Ελληνικά Πετρέλαια A.E, Edison International SPA, Melrose Resources Plc» και η «Arctic Hunter Energy Inc., K.O. Enterprises Inc.».Κύκλοι των ΕΛΠΕ σχολιάζουν πως η κοινοπραξία τους αποκλείστηκε για διαδικαστικούς λόγους.Έτσι συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού:
1. «Energean Oil and Gas, Petra Petroleum, Schlumberger (strategic technical partner)»
2. «Chariot Oil and Gas Limited».
Πλέον ο χρόνος για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού μετρά αντίστροφα. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να έχει ολοκληρωθεί έως το Μάιο, το αργότερο ως τον Ιούνιο, οπότε και θα επιλεγούν οι ανάδοχοι. Από εδώ και πέρα η επιτροπή που έχει συσταθεί στο ΥΠΕΚΑ ξεκινά διαπραγματεύσεις με κάθε μια κοινοπραξία ξεχωριστά σχετικά με το οικονομικό τίμημα, τα έσοδα που θα εισπράξει το Δημόσιο (royalties), το πρόγραμμα των εργασιών, τις αποσβέσεις, καθώς και το ποσό της προκαταβολής που θα πληρώσει το κάθε σχήμα εφόσον είναι αυτό που υπογράψει τη σύμβαση.

Η Μάχη του Μπιζανίου και η Απελευθέρωση των Ιωαννίνων

Γράφει : O Γιώργος Γκορέζης*


Γενικά
Με την έναρξη του Ελληνοτουρκικού πολέμου 1912-13, η Στρατιά Θεσσαλίας υπό τον Διάδοχο-Αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο, που αποτελούσε τον κύριο όγκο του Ελληνικού Στρατού, προέλασε προς Βορρά, ενώ η Στρατιά Ηπείρου υπό τον Αντιστράτηγο Σαπουντζάκη Κων/νο, συνολικής δυνάμεως περίπου Μεραρχίας, είχε αρχική αποστολή « την παρακώληση πάσης παραβιάσεως της μεθορίου μεταξύ Μετσόβου, Άρτας και Αμβρακικού κόλπου». Την 6η Οκτωβρίου 1912 η Στρατιά Ηπείρου διέβη αιφνιδιαστικά τον Άραχθο ποταμό και ήχθη στη περιοχή Ξηροβουνίου. Στη συνέχεια κατέλαβε τη Φιλιππιάδα και τις επί του Λούρου ποταμού γέφυρες, και εν συνεχεία την Πρέβεζα, που αποτέλεσε στη συνέχεια την βάση ανεφοδιασμού των επιχειρήσεων.Μετά τις επιτυχίες αυτές και λόγω της ευμενούς εξελίξεως των επιχειρήσεων στην Μακεδονία, το Υπουργείο Στρατιωτικών ενίσχυσε την Στρατιά Ηπείρου την 17η Οκτωβρίου με ένα Σύνταγμα Κρητών και μετέβαλε την αποστολή της Στρατιάς Ηπείρου από αμυντική σε επιθετική. Το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου η Στρατιά ενισχύεται με την ΙΙ Μεραρχία από το μέτωπο της Μακεδονίας, και ενεργεί από 1 έως 3 Δεκεμβρίου την πρώτη επίθεση κατά των υψ. Μπιζανίου και Μανωλιάσας, άνευ όμως αποτελέσματος. Την 14η Δεκεμβρίου αποβιβάζεται στη Πρέβεζα η ΙV Μεραρχία και την 28η του ιδίου η VIη Μεραρχία. Μετά τις ενισχύσεις αυτές από 7ης μέχρι 10ης Ιανουαρίου 1913 ενεργείται και πάλι ανεπιτυχής επίθεση κατά του Μπιζανίου , και το μέτωπο σταθεροποιείται προ της οχυρωμένης τοποθεσίας Μπιζανίου. Στις 10 Ιανουαρίου 1913 φθάνει στην Ήπειρο από τη Θεσσαλονίκη ο Αρχιστράτηγος-Διάδοχος Κωνσταντίνος με το Γενικό Στρατηγείο και αναλαμβάνει τη διεύθυνση των επιχειρήσεων.

Το Πεδίο της Μάχης
Η οχυρά τοποθεσία του Μπιζανίου παρουσίαζε μια εκτεταμένη περιφερειακή οργάνωση σε απόσταση 8-10 χλμ από τη πόλη των Ιωαννίνων. Περιελάμβανε μόνιμα και ημιμόνιμα οχυρωματικά έργα, μόνιμα πυροβολεία, πυροβολεία εκ σκυροδέματοςκαι χαρακώματα, που σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν υπό την επίβλεψη της Γερμανικής Στρατιωτικής Αποστολής.Προς Βορρά στα υψ. Γαρδίκι - Παλαιόκαστρο υπήρχαν 5 ημιμόνιμα πυροβολεία και οργανώσεις πεζικού, προς ΒΑ ανά ένα ημιμόνιμο πυροβολείο υπήρχε στο Πέραμα και στη νησίδα Ιωαννίνων, προς Ν 4 ημιμόνιμα πυροβολεία και οχυρώσεις πεζικού υπήρχαν στον ορεινό όγκο Μπιζανίου, και Δυτικά στα υψώματα Σαδοβίτσας-Δουρούτι-Μεγ. Τσούκας- Αγ. Σάββα- Αγ. Νικολάου- Μανωλιάσας υπήρχαν συνολικά 7 ημιμόνιμα πυροβολεία και οργανώσεις πεζικού.Η κύρια γραμμή αντιστάσεως Ννοτίως και Δυτικώς του Μπιζανίου εκτείνετο προς Βορρά δια της Πεδινής στο οροπέδιο Δουρούτη μέχρι Σαδοβίτσα, ενώ τα υψώματα Μανωλιάσης, Αγίου Νικολάου, Τσούκας και Μοσπίνας αποτελούσαν προκεχωρημένη γραμμή αντιστάσεως.

Η Διάταξη των αντιπάλων
α. Ελλήνων
Από Μονάδες που αρχικά αποτέλεσαν την Στρατιά Ηπείρου συγκροτήθηκε η Μεραρχία Ηπείρου ( την 12η Δεκεμβρίου 1912 ονομάσθηκε VIIIη Μεραρχία ). Επίσης συγκροτήθηκαν η Μικτή Ταξιαρχία Μετσόβου, το Σύνταγμα Ιππικού Ηπείρου και τα αποσπάσματα Αχέροντα, Πρεβέζης και Χειμάρας. Οι δυνάμεις αυτές ενισχύθηκαν, όπως προαναφέρθηκε με τα Σύνταγμα Κρητών και τις ΙΙα, IVη και VIη Μεραρχίες. Το σύνολο των δυνάμεων ανήρχετο σε 51 Τάγματα, 33 διμοιρίες πολυβόλων, 14 πεδινές πυροβολαρχίες, 10 ορειβατικές, 2 βαρείες, 3 ίλες και 3 ημιλαρχίες. Αξιοσημείωτη ήταν η χρησιμοποίηση στολίσκου 4 πολεμικών αεροσκαφών στο πεδίο της μάχης.Οι δυνάμεις αυτές για το συντονισμό τους συγκροτήθηκαν σε Διοικήσεις υπό τη Στρατιά και πήραν την εξής δάταξη :
( 1 ) Α΄ τμήμα Στρατιάς, με
( α ) Τη Μικτή Ταξιαρχία Μετσόβου ( 4ο Σύνταγμα , 24ο Σύνταγμα (1 Τάγμα ), 2 ανεξάρτητα Τάγματα και 2 Ορ. Πυροβολαρχίες ), από το Μέτσοβο μέχρι τις Αν. υπώρειες του Δρίσκου.
( β ) Την VIη Μεραρχία ( 1ο Σύνταγμα, 2 πεδινές πυροβολαρχίες, λόχο μηχανικού και μία ημιλαρχία ) από τη γέφυρα Παπαδάκη μέχρι την οδό Αετοράχη- Κουτσελιό.
( γ ) Την VIIIη Μεραρχία ( 2ο Σύνταγμα Ευζώνων, το Σύνταγμα Κρητών, 3 πεδινές πυροβολαρχίες και λόχο μηχανικού στην Αετοράχη.
Στο Α΄ Τμήμα Στρατιάς διατέθηκαν επίσης ταγμένα στο Ελληνικό 2 πυροβόλα 105 χιλ και απόσπασμα μηχανικού των 100 ανδρών για την εκκαθάριση των εχθρικών συρματοπλεγμάτων.
( 2 ) ΙΙα Μεραρχία
Με το 9ο Σύνταγμα ( 2 Τάγματα, λόχος Ευζώνων, λόχος Πεζικού, λόχο μηχανικού, 3 πεδινές πυροβολαρχίες και μία ημιλαρχία ) στο λόφο Αυγό μέχρι τα υψώματα Θεριακίσι, ιππαστί της οδού Πρέβεζα-Ιωάννινα.
( 3 ) Β΄ Τμήμα Στρατιάς, με τρείς Φάλαγγες.
(α) 1η Φάλαγγα ( 8ο Σύνταγμα , ΙΙΙο Τάγμα του 9ου Συντάγματος , δύο Τάγματα του 11ου Συντάγματος , 4 πολυβόλα, δύο ορειβατικές πυροβολαρχίες και λόχο μηχανικού ) στα υψώματα της Μανωλιάσας.
( β ) 2η Φάλαγγα ( 15ο Σύνταγμα , 1ο Σύνταγμα Ευζώνων, δύο Τάγματα του 3ου Συντάγματος , 1 Τάγμα του 17 Συντάγματος, 2 ορειβατικές πυροβολαρχίες και ουλαμό μηχανικού ) στη στενωπό Μανωλιάσας.
( γ ) 3η Φάλαγγα ( 7ο Σύνταγμα, 1ο Σύνταγμα, 2 πολυβόλα, δύο ορειβατικές πυροβολαρχίες, ουλαμό μηχανικού, μία ημιλαρχία και το Απόσπασμα Ολύτσικα δυνάμεως 2 Ταγμάτων και τμήματα εθελοντών ) στο χωριό Μπαουσιοί.
( 4 ) Λοιπές Δυνάμεις
Απόσπασμα Αχέροντα ( 4 Τάγματα, 4 πολυβόλα, 5 πυροβόλα )στη περιοχή Παραμυθιάς, Απoσπάσματα Πρέβεζας-Λούρου - Φιλιπιάδας( ανά 2 Τάγματα ) στις αντίστοιχες περιοχές, Απόσπασμα Χειμάρας ( 1 Τάγμα, 2 Πυροβόλα ) στη Χειμάρα, Σύνταγμα Ιππικού Ηπείρου (3 ίλες, δύο πολυβόλα) στη περιοχή Χάνι Εμίν Αγά, Πυροβολικό ( 6 πεδινές πυροβολαρχίες και 2 βαρειές ( 24 πεδινά πυροβόλα, 4 των 105 και 6 των 150 χιλιοστών) για Γενική Υποστήριξη, Αεροπορία ( Στολίσκος 4 πολεμικών αεροσκαφών) προς Γενική Υποστήριξη Στρατιάς.

β. Τούρκων
Ο τουρκικός Στρατός είχε αρχιστράτηγο τον Εσάτ Πασά και η δύναμη του ανήρχετο σε 27500 άνδρες. Η δύναμη αυτή υποστηρίζονταν με 83 πυροβόλα στη περιοχή Μπιζανίου-Καστρίτσης- Κουτσελιού, 19 στο μέτωπο Μανωλιάσης-Αγίου Νικολάου - Καστρίτσας και 10 στη περιοχή Δουρούτη-Σαδοβίτσας.

Τα Σχέδια Ενεργείας-Οι Αποστολές Αντιπάλων
α. Ελλήνων
Το σχέδιο ενεργείας των Ελλήνων προέβλεπε την αιφνιδιαστική επίθεση στο δεξιό της εχθρικής διατάξεως για την υπερκέραση της οχυρωμένης τοποθεσίας των Ιωαννίνων και συγχρόνως καθήλωση του υπολοίπου εχθρικού μετώπου με παραπλανητικές κινήσεις και βολές πυροβολικού και πεζικού. Η απόφαση για την υπερκέραση του δεξιού του εχθρού ελήφθη την 15η του μηνός Φεβρουαρίου, ενώ μέχρι τότε προεβλέπετο υπερκέραση του εχθρού από τα αριστερά του.Η κυρία προσπάθεια θα ενεργείτο κατά του Δυτικού μετώπου της οχυρωμένης τοποθεσίας την πρωία της 20ης Φεβρουαρίου από το Β΄ Τμήμα Στρατιάς, που θα επετίθετο κατά του μετώπου Αγίου Νικολάου-Τσούκας . Εντεύθεν προεβλέπετο συνέχιση της προελάσεως προς Δουρούτη και Σαδοβίτσα είτε υπό μόνης της 3ης Φάλαγγος είτε υπό της 2ας και 3ης, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του Τμήματος Στρατιάς θα εκινούντο στη πεδιάδα, στα νώτα του Μπιζανίου.Το σύνολο του πυροβολικού της Στρατιάς και των IIας, VIης και VIIIης Μεραρχίας θα εκτελούσε από το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου δραστική βολή κατά του λοιπού μετώπου, από πρωίας δε της 20ης θα ενισχύετο η βολή αυτή και από πυρά πεζικού για την συγκράτηση των προ του μετώπου εχθρικών τμημάτων.

β. Τούρκων
Το σχέδιο των Τούρκων συνίστατο σε σθεναρά αντίσταση πάνω στη φύσει και θέσει οχυρά τοποθεσία των Ιωαννίνων για τη παρεμπόδιση της κατάληψης της πόλεως των Ιωαννίνων από τον Ελληνικό Στρατό.

Η Διεξαγωγή της Μάχης
α. Από την 16η μέχρι την 19η έλαβαν χώρα οι εξής ενέργειες:
Η Μοίρα του Ιονίου την 18η και 19η Φεβρουαρίου έκανε παραπλανητική απόβαση στους Αγ. Σαράντα.Η Ταξιαρχία Μετσόβου έλαβε επαφή με την τοποθεσία Δρίσκος-Κοντοβράκι.Το πυροβολικό, από της10ης Φεβρουαρίου και εντονώτερα από την πρωία 19ης Φεβρουαρίου άρχισε σφοδρά πυρά προπαρασκευής, σύμφωνα με το καταρτισθέν σχέδιο.
β. Την 20η Φεβρουαρίου έλαβαν χώρα τα εξής:
(1) 3η Φάλαγξ
(α) Το απόσπασμα Ολύτσικα, επιτεθέν από της πρωίας, κατέλαβε τον αυχένα Μουσπίνας-Αγίου Βλασίου.
(β) Διλοχία από τους λόχους 5/1και 3/11 κατέλαβε τον αυχένα Τσαβίδα, και πληροφορηθείσα ότι τα οχυρά Τσούκας και Αγ. Νικολάου είχαν καταληφθεί, αποσύρθηκε και εγκαταστάθηκε στην Κοσμηρά.
(γ) Το I/11 Τάγμα και διλοχία 7oυ Συντάγματος κατόπιν σκληρού αγώνος κατέλαβαν υψ. Αγ. Νικολάου, Νοτίως Κοσμηρά. Οι Τούρκοι ετράπησαν εις φυγή και κυριεύθηκαν 10 πυροβόλα και αρκετό υλικό.
(2) 1η Φάλαγξ
Κατόπιν σκληρού αγώνα, μέχρι την μεσημβρία επετεύχθη η κατάληψη όλων των περί την Μανωλιάσα τουρκικών θέσεων. Οι Τούρκοι ετράπησαν εις φυγή προς Πεδινή-Αγ. Ιωάννη, αφήσαντες στο πεδίο της μάχης 6 πυροβόλα και αρκετό υλικό. Ο Διοικητής της Φάλαγγας εγκαταστάθηκε στη Μανωλιάσα.
(3) 2α Φάλαγξ
(α) Επιτέθηκε από το πρωί, κατέλαβε με την εμπροσθοφυλακή ( 1ο Σύνταγμα Ευζώνων και Ι/17 Τάγμα ) τον αυχένα ανατολικά του χωρίου Μελιγγιοί, και συγκεντρώθηκε στη Δωδώνη. Ο διοικητής της εμπροσθοφυλακής Ανχης Παπδόπουλος Διονύσιος, πληροφορηθείς ότι το υψ. Αγ. Νικολάου είχε καταληφθεί, συνέχισε την προέλαση του προς Ιωάννινα. Οι Τούρκοι, μετά την απόρριψη τους από όλο το μέτωπο Μανωλιάσας-Τσούκας ήταν υπό διάλυση και κινούνταν από την πεδινή προς Ιωάννινα. Στις 1700 ω καταλαμβάνεται η Πεδινή, και τα 8ο και 9ο Τάγματα Ευζώνων συνεχίζουν την καταδίωξη του εχθρού προς Ιωάννινα.
(β) Ο διοικητής της Φάλαγγος, που θεωρούσε την αποστολή του περαιωθείσα, απέστειλε διαταγή στο 1ο Σύνταγμα Ευζώνων να ανακόψει την προέλαση του και να εγκατασταθεί στη Πεδινή. Ο Διοικητής της εμπροσθοφυλακης δεν έλαβε τη διαταγή αυτή, συνέχισε την προέλαση του και μέχρι την 1800 ώρα το 9ο Τάγμα Ευζώνων υπό τον Ταγματάρχη Βελισσαρίου Ιωάννη κατέλαβε το χωρίο Αγ. Ιωάννης, όπου κυρίευσε πληθώρα πολεμικού υλικού και συνέλαβε πολλούς αιχμαλώτους. Με νεώτερη διαταγή του ο διοικητής της Φάλαγγος επετίμησε τον διοικητή εμπροσθοφυλακής για την προέλαση.
(γ) Η πρωτοβουλία του 1ου Συντάγματος Ευζώνων να αχθεί στα νώτα της εχθρικής διατάξεως, ενώ αντιστεκόταν ακόμα τα οχυρά Μπιζανίου, Καστρίτσας και Σαδοβίτσας, ανάγκασε τους τούρκους να παραδοθούν. Στις 2300 της 20ης Φεβρουαρίου έφθασε στις προφυλακές του 9ου Τάγματος Ευζώνων αντιπροσωπία από τούρκους αξιωματικούς και τον επίσκοπο Δωδώνης, που οδηγήθηκε στο Γενικό Στρατηγείο για τη συζήτηση των όρων παράδοσης.
(4) ΙΙα Μεραρχία και Α΄ Τμήμα Στρατιάς
Η ΙΙα Μεραρχία έλαβε στενή επαφή με τα πρώτα χαρακώματα του Μπιζανίου. Οι VIη και VIIIη Μεραρχίες προώθησαν τη διάταξη τους στα 600μ από τα τουρκικά χαρακώματα. Τμήματα της VIης Μεραρχίας κατέλαβαν το χωριό Μουζακαίοι.
(5) Ταξιαρχία Μετσόβου
Επετέθη από πρωίας της 20ης και κατέλαβα τα υψ. Δρίσκου και Κοντοβράκι. Οι Τούρκοι υποχώρησαν προς Καστρίτσα.Εν τω μεταξύ ο διοικητής του 9ου Τάγματος Ευζώνων, οδηγών τους απεσταλμένους του Εσάτ Πασά αφίχθη την 0430 ω στο Γενικό Στρατηγείο. Την επομένη 22 Φεβρουαρίου εισήλθε στην πόλη των Ιωαννίνων σαν ελευθερωτής ο Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος. Την 23η Φεβρουαρίου δια της ημερησίας διαταγής εξήρε το κατόρθωμα της άλωσης του Φρουρίου των Ιωαννίνων:« H άλωση του Φρουρίου των Ιωαννίνων προσέθεσε μία ακόμα περίλαμπρον νίκη στα κατορθώματα σας. Αφού διασχίσατε την Μακεδονία και συντρίψατε δύο εχθρικάς Στρατιάς, ηλώσατε και Φρούριο το οποίο εθεωρείτο απόρθητον. Αι μεγάλαι στερήσεις και αι κακουχίαι, τας οποίας μετά τοιαύτης καρτερίας υπέστητε, αμιλλώνται προς την ανδρείαν σας ».

Συμπεράσματα
α. Ο αιφνιδιασμός του εχθρού ως προς την περιοχή που θα εφηρμόζετο η Κυρία Προσπάθεια, επέτυχε πλήρως του σκοπού του. Η προσεκτική μελέτη από τον Αρχιστράτηγο όλων των παραγόντων, ήγαγε τούτον στην απόφαση να εφαρμόσει την Κυρία Προσπάθεια στο δεξιό, ενώ ανεμένετο στο αριστερό της εχθρικής διατάξεως.
β. Η πρωτοβουλία του διοικητού του 1ου Συντάγματος Ευζώνων και κυρίως των διοικητών των 8ου και 9ου Ταγμάτων να προωθηθούν στα νώτα της εχθρικής διατάξεως επιτάχυνε την παράδοση των Τούρκων, και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για ηγήτορες στο πεδίο της μάχης.
γ. Οι πρωτοπόροι Έλληνες αεροπόροι ( Υπολοχαγός Μουτούσης-Υπολοχαγός Καμπέρος κ.ά ), με αποστολές αναγνωρίσεως και βομβαρδισμού των εχθρικών θέσων, πέτυχαν αξιόλογα αποτελέσματα, κυρίως στο ηθικό του εχθρού.
δ. Τέλος το επιθετικό πνεύμα του Έλληνος στρατιώτου και η αδάμαστος θέληση του για τη νίκη, είχαν σαν αποτέλεσμα την άλωση της φύσει και θέσει οχυράς τοποθεσίας των Ιωαννίνων.-

* Ο Γιώργος Γκορέζης είναι Υποστράτηγος ε.α., συγγραφέας, πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ιωαννίνων.

ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ:Με ψεύδη δικαιολογεί η Περιφερειακή Αρχή τις προαποφασισμένες ενέργειες εις βάρος του τόπου και των πολιτών

Με ψεύδη δικαιολογεί η Περιφερειακή Αρχή τις προαποφασισμένες ενέργειες εις βάρος του τόπου και των πολιτών.Ο κ. Περιφερειάρχης προσπαθεί με τουλάχιστον ανακρίβειες να αποσείσει τις ευθύνες του για την μη εφαρμογή αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.Η κ. Αντιπεριφερειάρχης την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος απορρίπτει, το έγκαιρα υποβληθέν αίτημα της αντιπολίτευσης για συζήτηση του θέματος «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου» στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα επιχειρήματά της ήταν ότι οι ΦΟΔΣΑ της περιφέρειας έχουν πάρει τις σχετικές αποφάσεις και πρέπει να ληφθεί άμεσα η απόφαση γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Αποδεικνύεται όμως ότι οι δύο από τους τέσσερες ΦΟΔΣΑ δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση αυτή. Μάλιστα ο ΦΟΣΔΑ της τρίτης διαχειριστικής ενότητας θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013. Διαπιστώνεται ανακρίβεια, τουλάχιστον, και εδώ.Η παράταξη «Ήπειρος Τόπος να Ζεις», πιστή στις αρχές της, είναι υπέρ της λειτουργίας του εργοστασίου Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Όμως θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου και προτάσεων για το όσο πιο χαμηλό κόστος για τους πολίτες.Είναι ακατανόητο η Περιφερειακή Αρχή να ενοχλείται τόσο πολύ από τον έλεγχο που ασκεί θεσμικά η αντιπολίτευση.Είναι αδιανόητο ότι δεν δέχεται τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για όφελος των πολιτών αλλά προσπαθεί με συνοπτικές διαδικασίες, επικαλούμενη ανακρίβειες, να υλοποιήσει αυτά που έχει προαποφασίσει.Είναι αδιανόητο να προσπαθεί τόσο βιαστικά και πρόχειρα να δώσει την διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιώτες χωρίς να συγκινείται απ’ το υπερβολικό οικονομικό κόστος που θα βαρύνει τους πολίτες.

Αλληλογραφία Δήμου Ζίτσας – εργαζομένων με εξώδικα και ασφαλιστικά μέτρα!!!

Μαθήματα αντικοινωνικής πολιτικής και αντιεργατικής συμπεριφοράς παραδίδει ο Δήμος Ζίτσας
Σημαντικό πρόβλημα ανέκυψε με τον Παιδικό Σταθμό Μεταμόρφωσης (Καρυών) του Δήμου Ζίτσας που έχει περίπου 30 παιδιά. Σε επίσκεψή του ο Δήμαρχος κ. Δ. Ρογκότης με τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου κ. Απ. Χανδόλια, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα χθες, παρουσία γονέων, κατοίκων και εργαζομένων άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να σταματήσει η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού από το νέο έτος.Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους περίπου 900 κατοίκους της Μεταμόρφωσης, που εκτός από πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Εκάλης είναι ένα ζωντανό χωριό. Η επίσκεψη του κλιμακίου του Δήμου Ζίτσας με επικεφαλής το Δήμαρχο πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσχεση εργασίας απλήρωτων εργαζομένων στον Παιδικό Σταθμό.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι εργαζόμενοι τόσο στα προγράμματα των παιδικών σταθμών, όσο επίσης και στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι απλήρωτοι περί τους 4-5 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.Ο Παιδικός Σταθμός Μεταμόρφωσης έχει ως κύρια έσοδά του την επιδότηση που δικαιούνται οι μητέρες των παιδιών οι οποίες και εντάσσονται σε σχετικό πρόγραμμα πρόνοιας. Και η επιδότηση αυτή, που περιέρχεται στο Δήμο Ζίτσας, είναι όση ακριβώς και στους άλλους Δήμους της χώρας, στους οποίους όμως εξακολουθεί η λειτουργία των παιδικών σταθμών.

Τα εξώδικα!
Εργαζόμενοι στον Παιδικό Σταθμό Μεταμόρφωσης προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας από την προηγούμενη Πέμπτη. Ο λόγος είναι ότι παραμένουν απλήρωτοι πάνω από 4 μήνες.Η πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ζίτσας κ. Σταυρ. Μπαλτά, ενεργώντας προφανώς σε πλήρη συνεννόηση με το Δήμαρχο κ. Ρογκότη και τη Δημοτική Αρχή πρωτοτυπώντας σε αντικοινωνική πολιτική (όπως προκύπτει δείγμα και σφραγίδα του Δήμου Ζίτσας) απέστειλε εξώδικο στους εργαζομένους που έκαναν επίσχεση εργασίας, θέλοντας μάλλον ο Δήμος Ζίτσας να αποτελέσει αρνητικό πρότυπο σε αντίστοιχες εργοδοτικές ενέργειες, κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή στην αντιεργατική συμπεριφορά.Οι εργαζόμενοι απάντησαν στο εξώδικο του Δήμου Ζίτσας, ο οποίος μετέπειτα δείχνοντας (sic!!!) απίστευτη γενναιοδωρία, τους κατέθεσε περίπου το 10% των οφειλομένων, απειλώντας τους με ασφαλιστικά μέτρα εάν δεν υπέκυπταν επιστρέφοντας στην εργασία τους!!!Μετά από την μη υποχώρηση των εργαζομένων, η πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ζίτσας κ. Σταυρ. Μπαλτά κατέθεσε στο δικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον των εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι η επίσχεση εργασίας είναι παράνομη και καταχρηστική και πως παρεμποδίζουν τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Μεταμόρφωσης.Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων αναμένεται να εκδικαστούν αύριο Πέμπτη ή μεθαύριο Παρασκευή.

Οι κάτοικοι
Η αναστάτωση των κατοίκων της Μεταμόρφωσης είναι τεράστια και το θέμα αυτό τώρα αποτελεί το κύριο θέμα του χωριού.Η οργή των κατοίκων πολλαπλασιάζεται από την ανυπαρξία έργων κατά την προηγούμενη διετία, όπως είναι το σταμάτημα του κλειστού γυμναστηρίου, η επί διετία και πλέον καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών στην πλατεία, προβλήματα ομβρίων κλπ.Έτσι αυθόρμητα προγραμμάτισαν έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των κατοίκων για αύριο Πέμπτη, στις 9:00 μμ στο Πνευματικό Κέντρο Μεταμόρφωσης.

zitsagate

Ένα ματς ….μια ολόκληρη κατηγορία για τις Γυναίκες του ΠΑΣ

Προτελευταία αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας γυναικών και οι κοπέλες του ΠΑΣ είναι αποφασισμένες να τα δώσουν όλα για όλα ώστε να παραμείνουν στην κατηγορία. Μετά την νίκη απέναντι στον Απόλλων Καλαμαριάς πριν δύο εβδομάδες, ακολούθησε το νικηφόρο πέρασμα από την Πτολεμαΐδα (επικρατώντας του τοπικού Απόλλωνα με σκορ 41-45) δείχνοντας την έντονη επιθυμία των κοριτσιών να κρατήσουν την ομάδα ζωντανή στον στόχο της παραμονής. Επόμενος αντίπαλος η Ολύμπια Λάρισας όπου και την υποδέχονται την Κυριακή στο κλειστό της λιμνοπούλας (ώρα έναρξης 13.00). Η αρχηγός της ομάδας Ντόκου Ρέα δήλωσε: «Καλούμε όλους τους φίλους και οπαδούς της ομάδας να έρθουν στο γήπεδο και να στηρίξουν την προσπάθεια μας όπως και έγινε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πρέπει να ήμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί μιας και εκκρεμή ήδη η απόφαση για την τιμωρία που πρόκειται να μας επιβληθεί στην έδρα μας για τα μεμονωμένα περιστατικά στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα. Ολες οι κοπέλες προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Σας θέλουμε δίπλα μας…»

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Επισκέψεις σε σχολεία και συνέντευξη Τύπου για το «Άλμα Ζωής - All Star Day 2013»

Ο χρόνος πλέον μετράει για το «Άλμα Ζωής - All Star Day 2013», το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στην Ηγουμενίτσα.Η μεγάλη γιορτή του γυναικείου βόλεϊ θα κορυφωθεί το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο «Αλεξάνδρα Τσιάβου», ωστόσο οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή.Συγκεκριμένα αντιπροσωπεία αθλητριών θα επισκεφθεί διαδοχικά το 1ο Δημοτικό, το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας, όπου θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και να παίξουν με τους μαθητές, ενώ στις 13.00 οι συνδιοργανωτές θα παραθέσουν συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.Τέλος, η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ ανακοίνωσε ότι το «Άλμα Ζωής - All Star Day Γυναικών» θα διευθύνουν οι διαιτητές Ελένη Δελή, Ελένη Δανιηλίδου (ΣΥΔΠΕΒΕ).

Ερώτηση του Χρήστου Μαντά για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στην ΕΠΑΣ Ιωαννίνων

Στη Βουλή και συγκεκριμένα στον Υπουργό Παιδείας φέρνει το θέμα των απαράδεκτων ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό στην ΕΠΑΣ Ιωαννίνων, ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Χρήστος Μαντάς. Συγκεκριμένα και παρά τις συνεχόμενες αιτήσεις από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων για την πλήρωση των θέσεων με αναπληρωτές τα τμήματα των : α)Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ,β)Βοηθών Φαρμακείων, γ)Κομμωτικής Τέχνης και δ)Αισθητικής Τέχνης υπολειτουργούν. Στα τμήματα αυτά σπουδάζουν περί τους 230 μαθητές οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τη χρονιά τους και οι της Β τάξης να μην πάρουν το πτυχίο τους, αν δεν προσληφθούν επειγόντως:
3 εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ14-01 Ιατρών
1 εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ18-04 Αισθητικών
1 εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ18-25 Φυσικοθεραπευτών
3 εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΤΕ01-19 Κομμωτικής
1 εκπαιδευτικός ειδικότητας ΤΕ01-20 Αισθητικής
Επειδή έχει ήδη συμπληρωθεί το πρώτο τετράμηνο εκπαιδευτικής διαδικασίας και υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η χρονιά και εδικά οι μαθητές της Β τάξης να μην πάρουν το πτυχίο τους,
Επειδή οι νέοι και νέες μαθητές/τριες-εργαζόμενοι/ες θα βγουν στην αγορά εργασίας χωρίς να έχουν διδαχθεί επαρκώς το αντικείμενο που έχουν επιλέξει,
Επειδή απαιτείται η παρουσία 2 εκπαιδευτικών στα εργαστήρια για εκπαιδευτικούς λόγους αλλά και για την ασφάλεια εκπαιδευτικών και μαθητών, ο Χρήστος Μαντάς απευθύνει τα παρακάτω ερωτήματα στον Υπουργό Παιδείας:
1.Θα προβείτε έστω και τώρα στην άμεση πρόσληψη των 9 αναπληρωτών που απαιτούνται για την αναγκαία και έννομη λειτουργία των 4 τμημάτων της ΕΠΑΣ Ιωαννίνων ή θα αδρανήσετε όπως πέντε μήνες τώρα απαξιώνοντας το θεσμό της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενισχύοντας τις αντίστοιχες ιδιωτικές Σχολές;
2.Tι άμεσα επιπλέον μέτρα θα λάβετε για την αναπλήρωση των 4000 απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας ,ώστε οι μαθητές/τριες της και της Α και της Β τάξης των τεσσάρων τμημάτων της ΕΠΑΣ Ιωαννίνων να ανταποκριθούν εκπαιδευτικά , μορφωτικά και με εγκυρότητα στις απαιτήσεις της φετινής εκπαιδευτικής διαδικασίας κα να μην κινδυνεύσει η χρονιά τους;

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για επίλυση του θέματος των 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ

Κατατέθηκε σήμερα σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, η τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, για την οριστική επίλυση του τεράστιου προβλήματος που έχει προκύψει με την αποστολή απολύσεων σε 500 υπαλλήλους του ΙΚΑ, επιτυχόντες της προκήρυξης 9Κ/2008.Τη στιγμή που ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορές της χώρας βρίσκεται υπό διάλυση, η μνημονιακή συγκυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τις λάθος πολιτικές της με νέα λάθη. Η απόλυση των 14 εργαζομένων που προσελήφθησαν με την προκήρυξη 9Κ/2008 στο ΙΚΑ Ιωαννίνων, με σκοπό να προσληφθούν οι διορισθέντες από την προκήρυξη 8Κ/2008, αλλά και αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλα τα καταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πανελλαδικά έχει προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα και στους εργαζόμενους και στον ίδιο τον Φορέα αλλά και στους χιλιάδες ασφαλισμένους του.Με δεδομένες τις ελλείψεις σε προσωπικό υπάρχει τεράστια ανάγκη για ενίσχυση και όχι για αποστελέχωση του Φορέα.Την ίδια στιγμή και παρά τις δεσμεύσεις των αρμόδιων Υπουργών, παρακολουθούμε μια παράλογη και ατέρμονη διαδικασία απόλυσης – πρόσληψης των επιτυχόντων των δύο διαγωνισμών.Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ κατέθεσε σήμερα τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για την οριστική επίλυση του τεράστιου προβλήματος που έχει προκύψει .Οι προτεινόμενες διατάξεις γίνονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος το οποίο απαιτεί την πλήρη και επαρκή στελέχωση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ιδίως και βάσει των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα στις υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, των ΚΕΠΑ και του ΕΟΠΥΥ. Η προτεινόμενη λύση αναγνωρίζει τις μεγάλες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκρίνοντας την άμεση στελέχωση και από την προκήρυξη 8Κ/2008 και από την 9Κ/2008. Η αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2008 αίρει και τους λόγους ακύρωσης των διορισμών των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008, διότι θεραπεύεται η παραβίαση του άρθρου 4 του Συντάγματος περί ισότητας.

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στο Γ. Ν. «Χατζηκώστα»

Η ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μονοπώλησε το ενδιαφέρον της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Ηλία Θεοδωρίδη με το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων « Γ. Χατζηκώστα» Φώτη Βάββα.Μέσα από το γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο που αναπτύχθηκε στη διάρκεια της συνάντησης αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις για τον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πως μπορεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας που προωθεί το Υπουργείο να παίξει βασικό ρόλο στην προάσπιση της υγείας των πολιτών και στη σωστή λειτουργία της νοσοκομειακής φροντίδας.Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε το πρωί, το νοσοκομείο όπου είχε συνάντηση εργασίας με το διοικητή και συζήτησαν θέματα που αφορούν το δημόσιο σύστημα υγείας, τις υποδομές σε πρωτοβάθμιο επίπεδο όπως τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία καθώς και την αναγκαιότητα αναπροσανατολισμού τους στην πρόληψη των ασθενειών. Στάθηκαν ειδικότερα στον προσδιορισμό των τομέων άσκησης προληπτικής ιατρικής και τη μετατροπή των Κέντρων Υγείας σε «στρατηγεία» πρόληψης με την αντίστοιχη στελέχωσή τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.Στη συνέχεια οι δύο άνδρες δεσμεύτηκαν να επαναλάβουν αντίστοιχη συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταθέσουν κοινές προτάσεις για την καλύτερη ανάπτυξη των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό Ιωαννίνων.

Αποφάσεις Περιφερειάρχη για έργα ΕΣΠΑ σε Καλαρρύτες και εξοπλισμό σχολείων στους Δήμους Άρτας και Νικολάου Σκουφά

Προχωρούν οι διαδικασίες προκήρυξης του έργου «Ανάπλαση περιπατητικής διαδρομής ‘Καλαρρύτες – Μύλος Κουιασα – Γέφυρα Φιλο’ της Τ.Κ. Καλαρρυτών Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, συνολικού προϋπολογισμού 310.000 ευρώ, καθώς με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.Επίσης, με τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης (υπό προϋποθέσεις) της Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας για τα σχέδια συμβάσεων, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ανάθεσης των έργων:
- «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 335.897,92 ευρώ
- «Προμήθεια εξοπλισμού για τα τμήματα ένταξης (ΤΕ) των σχολείων του Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 34.470,75 ευρώ.

Ο Σύλλογος Μανιταρόφιλων Ηπείρου κόβει την πίτα του

Ο Σύλλογος Μανιταρόφιλων Ηπείρου προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην εκδήλωση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, η οποία θα λάβει χώρα την προσεχή Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 12,00 π.μ. στο εξοχικό κέντρο « Πράσινη Ακτή» στην Δραμπάτοβα Ιωαννίνων.Παράλληλα με την εκδήλωση θα λειτουργήσει εικαστικό εργαστήρι για τους μικρούς μας φίλους .
Από το ΔΣ του Συλλόγου

Ημερίδα στο Ροδοτόπι για την αγροτική παραγωγή

Ημερίδα με θέμα «Ανεργία – πρωτογενής παραγωγή» θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Ζίτσας την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου και ώρα 6:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Ροδοτοπίου.Η εκδήλωση έχει σκοπό την παρουσίαση μιας άλλης πρότασης για την αγροτική παραγωγή και τη διαχείρισή της.Ομιλητής θα είναι ο γεωτεχνικός Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Πανταζής.

Αίτηση – πρόταση της Περιφέρειας για την υπαγωγή της μονάδας Α.Σ.Α. στην Ήπειρο στο νόμο περί ΣΔΙΤ

H Περιφέρεια Ηπείρου κατάθεσε σήμερα στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αίτηση - πρόταση αξιολόγησης για την υπαγωγή του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Ηπείρου», στο πλαίσιο του Ν.3389/2005, περί Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα.Ο φάκελος χαρακτηρίζεται από την υποδειγματική του πληρότητα, αφού περιέχει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα από πλευράς Περιφέρειας Ηπείρου και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων της Περιφέρειας, καθώς και τις, μέχρι σήμερα αναγκαίες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις.Επιπροσθέτως, σήμερα, για το εν λόγω έργο, κατατέθηκε στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αίτηση για τον έλεγχο νομιμότητας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των ΦΟΔΣΑ, συνοδευόμενη από κάθε απαιτητό έγγραφο και στοιχείο.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Η Γενική συνέλευση του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών για το σχέδιο "Αθηνά"

Στο Σχέδιο «Αθηνά» που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού την προηγούμενη εβδομάδα, το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο εμφανίζεται να απορροφά το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων – το οποίο βρίσκεται εκτός μηχανογραφικού την τελευταία διετία – και να μετονομάζεται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Συστημάτων και Οργανισμών. Το προτεινόμενο από το Σχέδιο «Αθηνά» Τμήμα εμφανίζεται με τις εξής τρεις κατευθύνσεις: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ.Αυτή η εξέλιξη καταργεί στην ουσία το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο και δημιουργεί στο Παράρτημα Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου νέο τμήμα με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο από αυτό που θεραπεύεται σήμερα. Επιχειρείται η δημιουργία ενός νέου τμήματος (από τα εννέα συνολικά στην ελληνική επικράτεια) που θα αντλεί φοιτητές από το πέμπτο (5ο) επιστημονικό πεδίο και θα θεραπεύει τη διοίκηση.Αντίθετα, το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο – το μοναδικό στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση στο οποίο διδάσκονται οι «Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες» (Langues Etrangères Appliquées – LEA), κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών Τμημάτων, προσελκύει το 95% των φοιτητών του από το πρώτο (1ο) επιστημονικό πεδίο. Οι υποψήφιοι για το Τμήμα εξετάζονται σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας. Ο υψηλός βαθμός εισαγωγής και η υψηλή προτίμηση των αποφοίτων Λυκείου για το Τμήμα, στο οποίο φοιτούν 1000 και πλέον ενεργοί φοιτητές, μαρτυρούν την απήχηση που έχει το αντικείμενο του τμήματος στην κοινωνία και τη συμβολή του στην αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, σκοπός του τμήματος είναι να διδάξει τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές εκείνες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στο σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον.Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από μέλη ΕΠ που έχουν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στα θέματα της (δια-)γλωσσικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας και στις διεθνείς σχέσεις, ενώ η ερευνητική δράση του Τμήματος στο χώρο της διαγλωσσικής επικοινωνίας αναγνωρίζεται διεθνώς (βλ. ενδεικτικά πρόγραμμα «Αρχιμήδης» - Δικαστηριακή Διερμηνεία). Το συνέδριο που διοργανώνει το Τμήμα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα έχει προσελκύσει ξένους και Έλληνες ειδικούς και αποτελεί πια σταθμό των γλωσσικών σπουδών στην Ελλάδα. Πρόσφατο επίτευγμα του Τμήματος είναι η δημοσίευση του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με τίτλο, International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication. Στην επιστημονική επιτροπή του περιοδικού συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας.Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο εκφράζει την αντίθεσή της στην επιχειρούμενη κατάργηση του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ονομασία και φυσιογνωμία του Τμήματος ισοδυναμεί με κατάργησή του και υποσκάπτει τη βιωσιμότητα του Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα.


Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Υπογράφτηκε πριν λίγο η συμφωνία της ντροπής για τον αγωγό TAP

Παρακάμπτει την Ήπειρο-Πανηγυρίζουν οι Αλβανοί-Τεράστιες οι πολιτικές ευθύνες για Καχριμάνη-Μπέζα

Παρουσία του Αντ. Σαμαρά γράφτηκε πριν λίγο ακόμη ένας τραγικός επίλογος για την Ήπειρο, που θα παραμείνει -άγνωστο για πόδες ακόμα δεκαετίες- χωρίς φυσικό αέριο. Ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε ρόλο νεκροθάφτη της Ηπείρου, υπέγραψε πριν λίγο την τριμερή διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας για την κατασκευή του Αδριατικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP). Αντίθετα πανηγυρίζουν στην Αλβανία για την επιτυχία τους να παρακάμψει την Ήπειρο και να φτάσει διαμέσου της χώρας τους στην Ιταλία. Ο αντιπρόεδρός και υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας της Αλβανίας, Edmond Haxhinasto, και ο υπουργός Ανάπτυξης της Ιταλίας, Corrado Passera είχαν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι, αφού οι χώρες τους θα έχουν φθηνή ενέργεια. Η Ήπειρος όμως θα χάσει το τρένο της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, καθώς δεν θα έχει φθηνή ενέργεια και κατά συνέπεια θα στερηθεί πολύτιμων επενδύσεων,μιας και το κόστος παραγωγής στον τόπο μας παραμένει υψηλό. Οι κ.κ. Αλ. Καχριμάνης και Αντ. Μπέζας τι έχουν να πουν σήμερα για το θέμα;Αισθάνονται περήφανοι για τη συγκεκριμένη εξέλιξη; Κι αν όχι γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα πότιζαν το... "βασιλικό του λαϊκισμού" στη Θεσπρωτία. Αυτός είναι ο σχεδιασμός τους για να βγούμε από την κρίση;Πραγματικά κρίμα! Σύμφωνα με το σχεδιασμό, ο αγωγός θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από το κοίτασμα Shah Deniz στο Αζερμπαϊτζάν μέσω της Ελλάδας και της Αλβανίας στην Ιταλία, με σκοπό την τροφοδοσία της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία αναζητεί εναλλακτικές πηγές ενέργειας προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ανακοίνωση της Ν.Ε. Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ για την ομιλία της Ε.Χριστοφιλοπούλου

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10.30 π.μ θα πραγματοποιηθεί στα Λιθαρίτσια η Νομαρχιακή Συνέλευση Ιωαννίνων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.Αντικείμενο της Συνέλευσης θα είναι η συζήτηση των Πολιτικών και Οργανωτικών Κειμένων που έχουν κατατεθεί τόσο από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου ( Κ.Ο.Ε.Σ.) όσο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή Συνεδρίου Ιωαννίνων εν όψει του 9ου Συντακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου ως την Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.Την Κεντρική Πολιτική Εισήγηση στη συνέλευση θα κάνει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος και μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου ( Κ.Ο.Ε.Σ.) κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου.Τα κείμενα του προσυνεδριακού διαλόγου είναι διαθέσιμα στη Ιστοσελίδα www.pasok.gr όπου μπορούν να τα διαβάσουν και να τοποθετηθούν τόσο οι φίλοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ όσο και όλοι οι πολίτες.Καλούμε όλους τους φίλους και όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, που διαχρονικά αγωνίστηκαν μαζί του για τις ιδέες της Δημοκρατίας, των Κοινωνικών Μεταρρυθμίσεων και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης να στρατευθούν στην προσπάθεια που κάνουμε για την συνδιαμόρφωση της σύγχρονης ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ, ως της πολιτικής δύναμης της σοβαρότητας και της στήριξης της κοινωνίας σε μια χώρα που παλεύει να ξεπεράσει μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση.Είναι ώρα για περισσότερη Δημοκρατία και Αλήθεια και όχι για λαϊκισμούς και καιροσκοπισμούς.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για λειτουργία κυκλώματος παράνομης υλοτόμησης στα Σύβοτα Θεσπρωτίας

Σε καταγγελία για την λειτουργία κυκλώματος παράνομης υλοτόμηση στα Σύβοτα Θεσπρωτίας προχώρησε η Εθελοντική Ομάδα Sivotistas, προς την Δασική Υπηρεσία Ν. Θεσπρωτίας.Συγκεκριμένα στην επιστολή τους προς τον δασάρχη αναφέρουν:Κύριε Δασάρχη, σας πληροφορούμε ότι από την έναρξη της χειμερινής περιόδου και μέχρι σήμερα, έχει πέσει στην αντίληψή μας, ότι στις δασικές περιοχές που βρίσκονται γύρω από το Χωριό μας τα Σύβοτα, λειτουργεί κύκλωμα παράνομης υλοτόμησης δένδρων με σκοπό το εμπόριο των κομμένων ξύλων. Αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι τώρα έχει κοπεί μεγάλος αριθμός από αιωνόβιες βελανιδιές (δένδρο που προστατεύετε και από την πολιτική που εφαρμόζει η EE για το περιβάλλον) και διάφορα άλλα είδη δένδρων.Η συγκεκριμένη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος έχει πολλαπλές συνέπειες με πρώτη την απαξίωση και υποβάθμιση του δασικού πλούτου της περιοχής μας και δεύτερον την αύξηση και ένταση των πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν το Χωριό μας.Παρακαλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα ώστε να σταματήσει η παράνομη υλοτόμηση. Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι εάν δεν δοθεί τέλος στο συγκεκριμένο φαινόμενο, θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, διότι θεωρούμε ότι με τις παράνομες ενέργειες κάποιων, πλήττεται η προσωπικότητά μας και η φυσική μας υπόσταση.
Εθελοντική Ομάδα Sivotistas

Κάτοικος του Κάστρου για τα νέα καταστήματα καφέ της περιοχής

Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση εντός του Κάστρου των Ιωαννίνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενεία, καφέ-σνακ κ.ά.). Με δεδομένη λοιπόν τη ζήτηση και νοιώθοντας την ανάγκη να εξασφαλίσουμε τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εκτεταμένης…μπαροποίησης (που δυστυχώς έχει επιδείξει η πόλη μας στο παρελθόν), συγκεντρωθήκαμε κάποιοι “ανησυχούντες” κάτοικοι και συζητήσαμε. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έλλειμμα νομικού πλαισίου και ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν διακριτούς ρόλους με αποτέλεσμα να αποποιούνται των ευθυνών τους κατά περίσταση. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να απευθυνθούμε κάποια ερωτήματα στις συναρμόδιες υπηρεσίες - ΙΒ΄ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΕΠΑΕ, Πολεοδομία του Δήμου και γενικότερα κάθε υπηρεσία στης οποίας την αρμοδιότητα άπτονται οι αδειοδοτήσεις:
-Υπάρχει πλαίσιο που να ορίζει ΙΚΑΝΟ ΑΡΙΘΜΟ καταστημάτων διασκέδασης σε πυκνοκατοικημένοι, παραδοσιακό-διατηρητέο οικισμό και ειδικότερα στις γειτονιές –και, αν όχι, υπάρχει πρόβλεψη για την δημιουργία του; (σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα του οικισμού)
-Υπάρχει –ή πρόκειται να υπάρξει- πλαίσιο που να ορίζει ποιες είναι οι πιθανές αλλαγές χρήσης; Για παράδειγμα, είναι δυνατή καθ’ όσον διαπιστώνουμε η αλλαγή χρήσης από εμπορικό κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θα ήταν αναγκαίο όμως να γνωρίζουμε αν επιτρέπεται να μετατραπεί οικία σε κατάστημα, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποβεί καταστροφικό για τον –αμιγώς μέχρι σήμερα- οικιστικό χαρακτήρα της Καστροπολιτείας εφόσον κάθε οικία θα είναι εν δυνάμει «μαγαζί»!
-Τίθενται οι ίδιοι όροι λειτουργίας καταστημάτων που ισχύουν για όλη την πόλη ή υπάρχει διαφορετικό καθεστώς, δεδομένης της ιστορικότητας και της πυκνής κατοίκησης της περιοχής; Κατά την εκτίμησή μας οι όροι θα έπρεπε να είναι ιδιαιτέρως αυστηροί, όσον αφορά στο ΩΡΑΡΙΟ λειτουργίας, στην ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ του καταστήματος (προσόψεις, κουφώματα, κλιματιστικά κ.λπ.) στη ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ της επιχείρησης (π.χ. κουλοχέρηδες θα επιτρέπονταν; Ή ίσως μαγαζί που παίζει «σκυλάδικα»;) στην ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ (ένταση ήχου, ικανοποιητική μόνωση) και άλλα.
Παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα και, εφόσον διαπιστώσετε απουσία ή ελλείψεις νομικού πλαισίου να πράξετε τα δέοντα για τη θέσπισή του, προκειμένου να προστατευτεί η φυσιογνωμία του οικισμού και να εξασφαλιστεί το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων. Δεν είμαστε βεβαίως ενάντιοι σε κάθε μορφής επιχείρηση, ωστόσο οραματιζόμαστε μια Καστροπολιτεία στα πρότυπα κάποιων καστροπόλεων του εξωτερικού. Πέρα απ’ τα παραπάνω, θα περιμέναμε από τους ιθύνοντες και μία μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στο στολίδι της πόλης μας, το Κάστρο και γενικότερα το ιστορικό κέντρο το οποίο ουδέποτε εκτιμάμε ότι είχε την φροντίδα που του αρμόζει. Δηλώνουμε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε μία ανοιχτή συζήτηση, κατοίκων και συναρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε ένα εύρωστο “τοπίο” για την περιοχή μας.Αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, για να μην μας προλάβουν –για ακόμη μια φορά, σ’ αυτή τη χώρα-οι εξελίξεις…

Εκ μέρους κατοίκων του Κάστρου
Κακούρης Ευάγγελος

Νέα πολιτική ασυνέπεια του Στ. Καλογιάννη

Από το φθινόπωρο και βλέπουμε τα έργα στους μεγάλους οδικούς άξονες

Μπορεί ο Γιαννιώτης αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών Σταύρος Καλογιάννης να δεσμεύεται ότι τα έργα στους βαλτωμένους οδικούς άξονες θα ξεκινήσουν πριν το Πάσχα, όμως οι ίδιοι οι εργολάβοι δεν φαίνεται να συμμερίζονται την αισιοδοξία του και ήδη στελέχη των τεχνικών εταιρειών που συμμετέχουν στα έργα δεν βλέπουν ολοκλήρωση των διαδικασιών και έναρξη εργασιών πριν από το φθινόπωρο!!! Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας θα πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία με τις τράπεζες. Στη συνέχεια θα πρέπει να συνταχθούν νέες συμβάσεις παραχώρησης, στις οποίες θα υπάρχουν νέοι όροι χρηματοδότησης και με βάση το νέο φυσικό αντικείμενο των έργων, με τη σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν. Και τέλος οι νέες συμβάσεις θα πρέπει να πάνε προς ψήφιση στη Βουλή, ώστε να ξεκινήσουν κάποια στιγμή τα πολυπόθητα έργα, που παραμένουν κλειστά από τα τέλη του 2010. Εδώ μιλάμε, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, δεν έχει ακόμα πείσει τις κοινοπραξίες να δεσμευτούν πως θα ολοκληρώσουν εγκαίρως τα έργα για να μη χαθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Και για να έρθουμε στα δικά μας, αξίζει να σημειώσουμε, πως από τα 547.700.000 ευρώ που ήταν η αρχική σύμβαση για τον άξονα Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) έχουν απορροφηθεί μόλις 131.600.000 ευρώ!!! Κύριε Καλογιάννη, ακούτε;

Συνελήφθησαν δύο Σύριοι για κλοπή - διάρρηξη αυτοκινήτου στα Ιωάννινα

Συνελήφθησαν χθες  το βράδυ στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Συρίας, ηλικίας 20 και 23 ετών, για διάρρηξη αυτοκινήτου.Ειδικότερα, χθες το βράδυ σε κεντρική οδό των Ιωαννίνων, εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν οι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι λίγο νωρίτερα παραβίασαν σταθμευμένο Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο (σπάζοντας το παράθυρο της πόρτας του οδηγού) και αφαίρεσαν προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα που υπήρχαν στο εσωτερικό του.Τα κλοπιμαία που βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών, αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Σύσκεψη των οργανώσεων του ΚΚΕ Πρέβεζας ,Άρτας και Λευκάδας

Οι θέσεις του ΚΚΕ ανεπτύχθησαν σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι Κομματικές Οργανώσεις Πρέβεζας Άρτας Λευκάδας στο πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου για το 19ο Συνέδριο του κόμματος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Γιώργος Πέρος όπου έκανε και την ανάλυση των θέσεων. Ο κ. Πέρος αναφέρθηκε κύρια σε ζητήματα που αφορούν την εργατική τάξη και την κοινωνική συμμαχία. Στη συνέχεια ακολούθησε κουβέντα με ερωτήματα και τοποθετήσεις στο σύνολο των θέσεων με μία μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα της κοινωνικής συμμαχίας και την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Παράλληλα τέθηκε το ζήτημα καλύτερης αφομοίωσης των θέσεων του κόμματος για το σοσιαλισμό με προοπτική την πιο ζωντανή μετάδοση τους στους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενος, τη φτωχομεσαία αγροτιά. Ταυτόχρονα αποτυπώθηκε και η ανάγκη μεγαλύτερης σύνδεσης του αντιμονοπωλιακού αγώνα των εργατών με τους μικρομεσαίους ΕΒΕ και αγρότες στη συγκρότηση της λαϊκής συμμαχίας. Οι ΚΟ του κόμματος θα συνεχίσουν το προσυνεδριακό διάλογο και με άλλες συσκέψεις με εργαζόμενους για να μπορέσουν να μεταφέρουν την εμπειρία της εργατικής τάξης στο κόμμα, αλλά και να μεταφέρουν την εμπειρία του ΚΚΕ στην εργατική τάξη.

Συνελήφθη 81χρονος στη Φιλιππιαδα για χρέη προς το Δημόσιο

Η οφειλή ανέρχεται στο ποσό των 94.731,23 ευρώ
Συνελήφθη, σήμερα το πρωί στη Φιλιππιάδα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιππιάδας, 81χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για οφειλές προς το Δημόσιο.Το ύψος της οφειλής, ανέρχεται στο ποσό των 94.731,23 ευρώ.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.

Την παλιά Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας στο Καναλάκι έκλεισαν οι αγρότες!!!

Την παλιά Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας στο Καναλάκι έκλεισαν για μια ώρα (από τις 2 έως τις 3) χθες το μεσημέρι (από τις 2μ.μ έως τις 3μ.μ) αγρότες, από το μπλόκο Καναλακίου μετά την απόφαση για πανελλαδικό συντονισμό των μπλόκων για ενιαίο αγώνα. Στην πεζή αυτή διαμαρτυρία, οι αγρότες συμμετείχαν μαζί με τις οικογένειές τους. Ανάλογες κινήσεις θα πραγματοποιούνται από πλευράς αγροτών του Νομού μας καθημερινά. Τα αγροτικά μπλόκα στο Νομό Πρέβεζας έχουν στηθεί έξω από το Καναλάκι και στη διασταύρωση του Ωρωπού. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης οι αγρότες αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους προκειμένου η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια, όπως τονίζουν, αιτήματά τους και προς αυτή την κατεύθυνση έλαβαν τρεις αποφάσεις πρώτον να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός με τη σύσταση συντονιστικού οργάνου, δεύτερον να ζητηθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό και τρίτον να πραγματοποιείται, σε καθημερινή βάση, αποκλεισμός του εθνικού οδικού δικτύου από όλα τα μπλόκα, από τις 2 έως τις 3 το μεσημέρι.

Απάντηση του κ. Γκουβά Γ. στον κο Στουρνάρα

Σεβασμός στο πρόσωπο του κ. Κων/νου Καραμανλή,
Κύριε Στουρνάρα
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε μια άδικη επίθεση από τον υπουργό οικονομικών της τρικομματικής κυβέρνησης προς τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κων/νο Καραμανλή, ότι δήθεν για την σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας ευθύνεται ο κ. Κώστας Καραμανλής.Σαν Έλληνας πολίτης αλλά και σαν νεοδημοκράτης πρέπει να απαντήσω στον κύριο Στουρνάρα. Ο λαός έχει γνώση και μνήμη για τα έργο του Κων/νου Καραμανλή αλλά και του δικού σας, κύριε Υπουργέ πρέπει να γνωρίζετε κύριε Στουρνάρα ότι ο κ. Κώστας Καραμανλής δεν είναι Στουρνάρας, ούτε Σημίτης, ούτε Παπανδρέου, ούτε Βενιζέλος αλλά ούτε και Σαμαράς γιατί η διαφορά ανάμεσά σας κατά την γνώμη μου είναι ο ότι ο κ. Κώστας Καραμανλής ήταν ο πολιτικός που κατά τη 5ετή θητεία του ως πρωθυπουργός παρέμεινε στην συνείδηση του λαού ότι δεν εξαπάτησε τον πολίτη, γιατί τα προεκλογικά λόγια του Μακεδόνα αυτού πολιτικού είχαν μπέσα και ότι έλεγε τα τηρούσε. Ο κ. Κώστας Καραμανλής όπως αναφέρω και παρακάτω προστάτεψε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας. Προστάτεψε:
τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την πολύτεκνη οικογένεια, τον αγρότη, την αγρότισσα, τον μαθητή, τον φοιτητή, τον τουρισμό, τελείωσε τα μεγάλα έργα όπως ήταν η Εγνατία-Λιμάνια. Προστάτεψε την μικρομεσαία επιχείρηση, έδωσε ζωντάνια στην Περιφέρεια με τα αναπτυξιακά προγράμματα. Η ανεργία ήταν μόλις στο 7%.
Ιδιωτικοποίησε επιχειρήσεις που εισέβαλαν στην αύξηση των εσόδων του κράτους όπως ήταν τα λιμάνια και η Ολυμπιακή.
Εγγυόταν οι τράπεζες τα χρήματα των μικροκαταθετών.
Εγγυόταν το αφορολόγητο της α΄ κατοικίας.
Το κυριότερο όμως θέλω να επισημάνω ότι ο Κώστας Καραμανλής προστάτεψε και σέβονταν την Δημοκρατία και τους Δημοκρατικούς θεσμούς. Πρέπει να υπενθυμίσω επίσης στον κ. Στουρνάρα ότι ο μεγάλος αυτός πολιτικός προστάτεψε τα συμφέροντα και το κύρος της πατρίδας κατά την πρωθυπουργία του με τον καλύτερο τρόπο.Υπενθυμίζω τα ΟΧΙ που είπε σ’ αυτούς που ήθελαν να βλάψουν τα συμφέροντα της πατρίδας:
1._ Είπε όχι στο ξεπούλημα της ενεργειακής εκμετάλλευσης, σε αυτούς που την ήθελαν τσάμπα.
2._ Είπε όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ.
3._ Είπε όχι στην αλλαγή ονόματος της Μακεδονίας.
4._ Είπε όχι σ’ αυτούς που πίεζαν να μην γίνει το έργο Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Άλλωστε κύριε Υπουργέ το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά δεν έχετε το θάρρος να το πείτε, ότι εάν υλοποιούνταν το μεγάλο αυτό έργο: α) η Ελλάδα δεν χρειάζονταν σήμερα αν παίρνει τόσα μέτρα εις βάρος του λαού, β) σαν χώρο εκτός από το ότι θα δίναμε τα δανεικά ίσως μετά από λίγα χρόνια θα είχαμε την δυνατότητα να δανείζουμε στους δανειστές μας. Δυστυχώς όμως ο λαός έπεσε στην παγίδα της προπαγάνδας του ΠΑΣΟΚ και ψήφισε το 2009 τον. κ. Γεώργιο Παπανδρέου για πρωθυπουργό της χώρας.Όλοι θυμούνται η πρώτη ενέργειά του σαν πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου ήταν να σταματήσει αμέσως αυτό το έργο. Αφού ο κ. Παπανδρέου πρώτα μας κατέστρεψε την χώρα, τώρα κάνει διαλέξεις σε πανεπιστήμια του εξωτερικού πως καταστρέφεται μια χώρα οικονομικά.
Τα ερωτήματα για το δικό σας έργο κ. Στουρνάρα είναι πολλά και αναπάντητα.
1._Είναι αλήθεια κύριε Στουρνάρα ότι σαν Σύμβουλος του τέως Πρωθυπουργού κύριε Σημίτη, ευθύνεστε για το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου.
2._ Σαν οικονομικός σύμβουλος της GOLDMAN SUCHS μαζί με τον κο Σημίτη μαγειρέψατε δίνοντας πλαστά οικονομικά στοιχεία για να μπούμε στην ΟΝΕ.
3._ Είναι αλήθεια κ. Στουρνάρα σαν οικονομικός σύμβουλος μαζί με άλλους συμβούλους του κ. Σημίτη χαθήκανε ως δια μαγείας τα αποθέματα χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος.
4._Εσείς σαν Υπουργός Οικονομικών της Τρικομματικής Κυβέρνησης με τα οικονομικά μέτρα που εφαρμόζεται έχετε φέρει το λαό σε εξαθλίωση.
5._ Εσείς δεν πήγατε την ανεργία από 7% σε 35%;
6._ Εσείς δεν είστε που σήμερα με την οικονομική σας πολιτική ο απλός νοικοκύρης κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του γιατί δεν έχει να πληρώσει την εφορία και τα χαράτσια;
7._ Εσείς δεν είστε που δεν εγγυάστε ούτε τις μικροκαταθέσεις που έχει κάποιος στις Τράπεζες, του παίρνετε τα χρήματα όχι με το μαχαίρι στο λαιμό αλλά με το μολύβι.
8._ Εσείς δεν είστε που με ορισμένες αποφάσεις που παίρνετε παραβιάζεται την Δημοκρατία και τους Δημοκρατικούς Θεσμούς;
9._ Εσείς δεν είστε κ. Στουρνάρα που δεν χτυπήσατε την φοροδιαφυγή λόγω ανικανότητας και ζητάτε τώρα υπογείως, μέσω του γενικού σας γραμματέα, την περικοπή επιπλέον του κατώτατου μισθού.
Τελειώνοντας πρέπει να τονίσω κύριε Στουρνάρα για του λόγου το αληθές αυτά που γράφω και επισημαίνω εάν υπήρχε η δυνατότητα για μια κοινή εμφάνιση δική σας και του τέως Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή ενώπιον του λαού, από τις αντιδράσεις του κόσμου εκεί θα διαπιστώνατε το έργο το δικό σας και του κ. Κώστα Καραμανλή.Είμαι σίγουρος κ. Στουρνάρα ότι ο απλός πολίτης θα φώναζε “Γύρνα πίσω Καραμανλή για να μας σώσεις”. Αντίθετα δε για εσάς θα φώναζε “Φύγε γρήγορα Στουρνάρα για να σωθούμε”.

Γιάννης Γκουβάς
Αποστασιοποιημένο μέλος Ν.Δ.

Αποφασίζουν οι αγρότες για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Το μέλλον των κινητοποιήσεών τους αποφασίζουν σήμερα οι αγρότες, στη συνέλευση της Πρωτοβουλίας για την Ανασυγκρότηση του Αγροτοσυνδικαλιστικού Κινήματος, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει στην Αθήνα, μετά το «όχι» του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σε συνάντηση με εκπροσώπους τους.Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει σε όλη τη χώρα, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να διαμηνύει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να δοθούν περαιτέρω παροχές.

520.000 € για την ανάπλαση των πεζόδρομων στην Ηγουμενίτσα

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 520.000,00 € (με το ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 338.471,79 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 53.713,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
γ) κατηγορία ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 19.919,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Σουλίου 3 - Ηγουμενίτσα, μέχρι τις 07/03/2013 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665361258/2665361241, FAX επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Π. Καραπιπέρης.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/03/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00 π.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, T.K. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

Με το βλέμμα στραμμένο στην απεργία που έχει κηρυχθεί για τις 20 Φεβρουαρίου βρίσκονται τα συνδικάτα της Πρέβεζας

Με το βλέμμα στραμμένο στην απεργία που έχει κηρυχθεί για τις 20 Φεβρουαρίου βρίσκονται τα συνδικάτα της Πρέβεζας. Στην ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων πρωτοβάθμιων σωματείων, που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο της Πρέβεζας τονίστηκε η σημασία της απεργίας και ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός των εργαζομένων για συμμετοχή, καθώς και το ότι η απεργία στις 20 Φεβρουαρίου είναι μια ευκαιρία να δείξουν τα συνδικάτα συλλογικότητα, και αλληλεγγύη. Εν τω μεταξύ το μεγάλο ερωτηματικό της σύσκεψης που εκφράστηκε και από την πλειοψηφία των συνδικαλιστών είναι για πιο λόγο ο κόσμος έχει σκύψει το κεφάλι, αλλά και ποιες είναι οι μέθοδοι που το συνδικαλιστικό κίνημα θα κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χρήστος Δημόπουλος, ο Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Βαγ. Νάνος, εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ, του Συλλόγου εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, του Σωματείου γεωπόνων, της ΕΑΣ, της ΔΕΥΑΠ, του ΙΚΑ, των Νέων Αγροτών, των κτηνοτρόφων, του ΟΤΕ, των εργαζομένων στην Π.Ε., των Τραπεζοϋπαλλήλων κ.α. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ότι τόπος συγκέντρωσης της απεργίας αυτή την ημέρα θα είναι η ΔΟΥ Πρέβεζας. Σήμερα να σημειωθεί τα συνδικάτα θα επισκεφθούν τα μπλόκα των αγροτών και να τους συμπαρασταθούν και τις επόμενες μέρες να ενημερώσουν τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Τον Απρίλιο έρχονται τα... φρούτα στα Σχολεία!!!

Μέσα στον Απρίλιο θα ξεκινήσουν οι πρώτες διανομές φρούτων στα δημοτικά σχολεία της χώρας, εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης που είχαν δοθεί πρόπερσι. Τα προϊόντα θα διανέμονται σε κάθε παιδί ξεχωριστά, συσκευασμένα σε ειδικές «κασετίνες», ενώ θα διανεμηθούν και ειδικές πάνινες τσάντες οι οποίες θα φέρουν το λογότυπο του προγράμματος. Συνολικά φέτος θα πραγματοποιηθούν τρεις διανομές με μήλα, πορτοκάλια, αγγουράκια και σταφίδα, με το σχέδιο να αφορά συνολικά 364.665 μαθητές δημοτικών σχολείων. Η Ήπειρος βρίσκεται στη β’ ζώνη του προγράμματος με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ξεπερνά τα 3 εκ. ευρώ. Να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια τα οποία θα χαθούν σε περίπτωση μη απορρόφησής τους.Τουλάχιστον ας πιάσουν τόπο και ας γεμίσουν οι... κοιλίτσες των μαθητών μας!

7 απολύσεις στο ΙΚΑ Ηγουμενίτσας!!!

Εχτές Τρίτη πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία στο ΙΚΑ Ηγουμενίτσας για τις απολύσεις των πρώτων 7 υπαλλήλων, διορισμένων με διαφανείς διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ (προκήρυξη 9κ/2008).Σε ανακοίνωσή του οι εργαζόμενοι αναφέρουν:Αξιότιμες Κυρίες - Αξιότιμοι Κύριοι,
πρόσφατα απολύθηκαν μέσω e-mail (!!!) οι πρώτοι αξιοκρατικά διορισμένοι με ΑΣΕΠ Δημόσιοι Υπάλληλοι. 500 περίπου άνθρωποι με ιδιαίτερα υψηλά τυπικά προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά, άριστη γνώση ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ), βρέθηκαν "εν μια νυκτί" στο δρόμο μαζί με τις οικογένειές τους, σε εφαρμογή μιας – νομικά και ηθικά - ακατανόητης δικαστικής απόφασης.Πετύχαμε στην προκήρυξη 9κ/2008 του ΑΣΕΠ για την ΑΤΕBank (μια από τις ελάχιστες προκηρύξεις που δεν μοριοδοτούσε προϋπηρεσία δημοσίου – δηλαδή προϋπηρεσία stage) και αναγκαστήκαμε, μετά από μακρόχρονο εμπαιγμό από πλευράς της διοίκησης της τράπεζας, να αποδεχθούμε διορισμό στο ΙΚΑ. Μάλιστα υπογράψαμε και έγγραφα εκχώρησης κάθε δικαιώματος και απαίτησης, προκειμένου να προσληφθούμε. Αφήσαμε τις προηγούμενες εργασίες μας, τις οποίες είναι αδύνατο πλέον να ανακτήσουμε, και σε πολλές περιπτώσεις μετακομίσαμε με τις οικογένειες μας για να αναλάβουμε υπηρεσία στο Ίδρυμα. Πιστεύοντας στη Συνέχεια του Κράτους, Αρχή άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της Δημοκρατίας, προγραμματίσαμε τη ΖΩΗ μας με βάση την εργασία που κατακτήσαμε με τα προσόντα μας και ΜΟΝΟ.Είμαστε συνολικά 7 υπάλληλοι στο ΙΚΑ Ηγουμενίτσας που έχουμε ΗΔΗ απολυθεί, ενώ είχαμε εκπαιδευτεί και αναλάβει επί δύο (2) χρόνια σχεδόν τη στελέχωση των νευραλγικότερων υπηρεσιών του (τμήματα απονομών/πληρωμών συντάξεων, ΚΕΠΑ, τμήματα εσόδων κλπ), οι οποίες ήδη έπασχαν βαρέως λόγω υποστελέχωσης, και κατά κοινή ομολογία μέχρι σήμερα τις κρατήσαμε όρθιες, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό για την υπηρεσία και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι τυφλή, ακόμα και όταν αυτό μεταφράζεται ως αδυναμία να δει τις τεράστιες κοινωνικές συνέπειες και το άδικο των αποφάσεών της. Η πραγματικότητα, όμως, μας διέψευσε και σήμερα βρισκόμαστε μετέωροι αφού οι δεσμεύσεις του συνόλου των πολιτικών αρμοδίων ότι θα επιλυθεί οριστικά το ζήτημα που προέκυψε εις βάρος ημών και του κοινωνικού συνόλου, και για το οποίο ήταν αποκλειστικά υπεύθυνοι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον αποδεικνύονται κενές.Τη στιγμή που εμάς μας απολύουν, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης αποφασίζει την κατανομή τετρακοσίων εξήντα δύο (462) διοριστέων της προκήρυξης 8κ/2008 στο ΙΚΑ…Παρακαλούμε, λοιπόν, να μας βοηθήσετε δημοσιοποιώντας το θέμα μας, ώστε να δοθεί ΑΜΕΣΑ και ΟΡΙΣΤΙΚΑ νομοθετική λύση για την αποκατάσταση της εργασιακής μας σχέσης και των εργασιακών κεκτημένων μας και πιστεύουμε ότι με τη δική σας υποστήριξη θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τους αρμόδιους, αλλά και από το πολιτικό σύστημα συνολικά για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας.

Οι υπάλληλοι ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Ηγουμενίτσας, επιτυχόντες της προκήρυξης 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ

Τι απαντά η ΕΤΑΝΑΜ για τους τηλεμετρικούς σταθμούς στον Αμβρακικό

Το θέμα της μη λειτουργίας των 8 αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, τάφρων ποταμών και του Αμβρακικού γενικότερα φέρνει στο προσκήνιο για μια ακόμη φορά ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Αμβρακικού. Όπως τονίζουν «εδώ και 3 χρόνια δαπανήθηκαν 1,5 εκατομμύρια ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία 8 αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών, ενώ διερωτώνται ποιος ή ποιοι δεν επιθυμούν να τεθούν σε λειτουργία οι σταθμοί που στοίχισαν τόσα χρήματα για να ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο η ποιότητα των υδάτων του Αμβρακικού. «Με τον Αμβρακικό να πνέει τα λοίσθια λόγω έλλειψης οξυγόνου από τα πολλά οργανικά φορτία που δέχεται καθημερινά τόσο από τις θαλάσσιες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών όσο και από σφαγεία, τυροκομεία και λοιπές μεταποιητικές επιχειρήσεις των τριών νομών που τον περιβάλλουν και τους ψαράδες να βρίσκονται σε απόγνωση επισημαίνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των Ενεργών Πολιτών.Αναφερόμενος στο θέμα ο διευθυντής της ΕΤΑΝΑΜ κ. κ. Γιώργος Άρμπυρος είπε ότι «οι σταθμοί δεν εκπέμπουν σήμα εδώ και οκτώ μήνες τουλάχιστον καθώς δεν υπήρχε το κόστος κάλυψης της μετάδοσης των δεδομένων», τονίζοντας ότι από 1η Ιανουαρίου του 2013 έχει υπογραφεί σύμβαση με την Περιφέρεια για να θέσει η ΕΤΑΝΑΜ σε λειτουργία τους Σταθμούς και να αναλάβει την συντήρησή τους, την επεξεργασία δεδομένων αλλά κυρίως τον έλεγχο της λειτουργίας τους. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι Σταθμοί δεν λειτουργούν καθώς βρίσκονται σε καθεστώς συντήρησης που γίνεται σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και πρόσθεσε ότι οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάιο, ενώ γίνονται ενέργειες ώστε να ενταχθούν στο Δίκτυο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» το οποίο είναι ένα πανελλαδικό σύστημα παρακολούθησης των υδάτων. «Οι συγκεκριμένοι Σταθμοί μεταδίδουν αυτόματα δεδομένα μέσω κινητής τηλεφωνίας. Το κόστος κάλυψης αυτής της μετάδοσης δεν υπήρχε και διακόπηκε η προηγούμενη σύνδεση, οπότε τώρα, μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης και αφού δούμε τα όργανασε ποια κατάσταση βρίσκονται, θα ξεκινήσει και η μετάδοση» κατέληξε ο κ. Άρμπυρος.

Αγωνιστική παρέμβαση στο χώρο του Νοσοκομείου Πρέβεζας

Αγωνιστική παρέμβαση στο χώρο του Νοσοκομείου θα πραγματοποιήσουν η Επιτροπή Πρέβεζας του ΠΑΜΕ και οι δυνάμεις του στο Νοσοκομείο Πρέβεζας (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ), μπροστά στην θύελλα που σαρώνει και τα στοιχειώδη δικαιώματα των ασθενών και των εργαζομένων, και το άμεσο κίνδυνο δραματικής υποβάθμισης ή και κλεισίματος του Νοσοκομείου, με τις εντολές της ΕΕ μέσα από τα μνημόνια και εκτελεστές την τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. Καλώντας τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα στην συγκέντρωση-διαμαρτυρία αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου, ενάντια στην πολιτική εξαθλίωσης των εργαζομένων. «Για το δικαίωμα στη δουλειά, για το δικαίωμα στην υγεία-πρόνοια» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της η Επιτροπή Πρέβεζας του ΠΑΜΕ.

Το ιστορικό κατασκευής του οχυρού Μπιζανίου

Ομιλία από τον ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου κ. Θεοδόση Τάσιο, με θέμα, «Ιστορικό κατασκευής του οχυρού του Μπιζανίου», θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00, στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια Ιωαννίνων.Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πνευματικό Κέντρο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ηπείρου.Επίσης, με ανακοίνωση γίνεται γνωστό πως ο καθηγητής θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο με τίτλο «Επιφυλλίδες» και θα υπογράψει αντίτυπα στο βιβλιοπωλείο Γραμμή (Μεγάλου Αλεξάνδρου 124 στα Ιωάννινα), την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 έως 13.00.

ΠΡΕΒΕΖΑ:Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου

Με την δημοφιλή όπερα Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι θα συνεχιστούν οι απευθείας μεταδόσεις από την Μετροπόλιταν όπερα το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο με την υποστήριξη του Δήμου Πρέβεζας και του δημοτικού ωδείου «Σπύρος Δήμας.Ο «Ριγκολέτο» σε ιταλικό λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, βασισμένο στο έργο «Ο Βασιλιάς διασκεδάζει» του Βίκτωρος Ουγκώ.Πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο Φενίτσε της Βενετίας στις 11 Μαρτίου 1851 σημειώνοντας τεράστια επιτυχία, και παρά την λογοκρισία που δημιουργούσε διαρκώς προβλήματα, συνέχισε να παρουσιάζεται τακτικότατα. γνωρίζοντας περισσότερα από 250 ανεβάσματα τα πρώτα δέκα χρόνια.Φέτος ο «Ριγκολέτο» ντύνεται διαφορετικά και μετακομίζει στο Λας Βέγκας του 1960, και την ευθύνη της μουσικής διεύθυνσης στη νέα αυτή παραγωγή της όπερας , έχει ο ανερχόμενος Ιταλός Μικέλε Μαριότι ενώ ο σκηνοθέτης Μάικλ Μάγιερ τοποθετεί την δράση στο Λας Βέγκας την δεκαετία του ' 60. Στον ρόλο του τίτλου εμφανίζεται ο Ζελίκο Λουτσιτς, η σούπερ σταρ Γερμανίδα σοπράνο Ντιάνα Νταμράου είναι η Τζίλντα ενώ ο τενόρος Πιοτρ Μπεκτσάλα ερμηνεύει τον Δούκα της Μάντουα.Το Associated Press αναφέρει για την παράσταση «Είναι αδύνατο να μην αρέσει η νέα παραγωγή. Είναι εξωφρενικά διασκεδαστική, εφευρετική, παράξενα αστεία και ακόμη και βαθιά λυπημένη ... Ο Mayer αιχμαλωτίζει τόσο με το συναισθηματικό βάθος και με την επιφανειακή λάμψη»Στην προβολή του Σαββάτου υψηλής ποιότητας μηχανήματα θα «ταξιδέψουν » το κοινό στην Όπερα της Νέας Υόρκης, ενώ οι παραστάσεις, που μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο, συνοδεύονται από υπότιτλους στα ελληνικά. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ και 4 ευρώ για μαθητές και φοιτητές. Περισσότερες πληροφορίες από το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας (στο τηλέφωνο 2682025320 και στο odioprev@otenet.gr)

Συρρικνώθηκε ο κατάλογος των δωρεάν φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις!!!

Αισθητή είναι η μείωση στον κατάλογο των φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις, τα οποία καλύπτονται αποκλειστικά από τα ασφαλιστικά ταμεία χωρίς συμμετοχή των ασθενών. Σύμφωνα με τη νέα λίστα, τα ακριβά φάρμακα που πλέον αποζημιώνονται πλήρως από τα Ταμεία είναι μόλις 230, ενώ η παλαιά λίστα αριθμούσε περίπου 900 σκευάσματα.Τελικοί αποδέκτες των περικοπών εν μέσω κρίσης είναι και πάλι οι ασθενείς, οι οποίοι πλέον θα αναγκάζονται να πληρώνουν συμμετοχή για τα ακριβά φάρμακα που έχουν αποκλεισθεί από τον νέο, αυστηρότερο κατάλογο, ενώ έως τώρα τα έπαιρναν δωρεάν.Όπως σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα, οι τιμές των σκευασμάτων «υψηλού κόστους» αρχίζουν από 200 ευρώ, στη λίστα όμως περιλαμβάνονται και φάρμακα αξίας ακόμη και υψηλότερης των 3.000 ευρώ. Και αυτό γιατί τα φάρμακα αυτά συνταγογραφούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών όπως είναι ο καρκίνος, αυτοάνοσα νοσήματα (παραδείγματος χάριν για τη σκλήρυνση κατά πλάκας), ενώ στην ίδια λίστα συμπεριλαμβάνονται σκευάσματα που χορηγούνται στους ανοσοκατεσταλμένους (δηλαδή, σε ανθρώπους που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση).Επιπλέον, στον ίδιο κατάλογο υπάρχουν και τα «ορφανά» φάρμακα, που απευθύνονται σε ασθενείς που πάσχουν από νόσους ιδιαίτερα σπάνιες.Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τον νέο κατάλογο δεν έχουν αφαιρεθεί τα πιο ακριβά φάρμακα. Αντίθετα, έχουν εξαιρεθεί τα φθηνότερα σκευάσματα έτσι ώστε να περιοριστεί το κόστος που θα επιβαρύνει τους ασφαλισμένους.

Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ηπείρου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ηπείρου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μαζί με άλλα πέντε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. CaseΜaker: ένα έργο για την προώθηση νέων μαθησιακών και διδακτικών πρακτικών στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Στην Κοπεγχάγη, στο Copenhagen Business School, φιλοξενήθηκε, στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2013, η πρώτη συνάντηση των εταίρων του καινοτόμου Έργου CaseΜaker, ενός Έργου το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταίροι του Έργου, οι οποίοι με την εμπειρία τους θα συμβάλουν στην υλοποίηση και την επιτυχία του. Οι εταίροι είναι οι εξής:
•Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (Δανία)
•Πανεπιστήμιο του Λούμπεκ (Γερμανία)
•Phases (Δανία)
•Τ.Ε.Ι Ηπείρου (Ελλάδα)
•Πανεπιστήμιο του Λουντ (Σουηδία)
•Cass Business School (Ηνωμένο Βασίλειο)
•Birmingham City University (Ηνωμένο Βασίλειο)
Από το Τ.Ε.Ι Ηπείρου, συμμετείχε ο κ. Χρυσόστομος Στύλιος Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος παρουσίασε τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί για την εκπαίδευση και μάθηση με μελέτη περιπτώσεων (case-based learning).Το CaseΜaker είναι ένα εγκάρσιο Έργο που έχει ως στόχο την προώθηση νέων πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης στην τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση με τη χρήση μίας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης ανοικτού κώδικα, ειδικά σχεδιασμένης για την ενίσχυση της μάθησης και διδασκαλίας με μελέτη περιπτώσεων (case-based learning and teaching). Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα θα σχεδιαστεί στα πλαίσια του Έργου, θα χρησιμοποιηθεί από τα Πανεπιστήμια και θα ενισχύσει την ενσωμάτωση της διδασκαλίας μέσω της μελέτης περιπτώσεων στα προγράμματά τους.Απώτερος στόχος του Έργου είναι να ενισχύσει τη μάθηση, να βοηθήσει τους μαθητές/σπουδαστές να αναπτύξουν τις οριζόντιες/μεταβιβάσιμες δεξιότητές τους (transferable skills) και συνεπώς να ενισχύσει και την απασχολησιμότητά τους (employability).Η υλοποίηση της πλατφόρμας CaseΜaker θα ολοκληρωθεί σταδιακά σε βάθος τριετίας, και στόχος της είναι να αποδειχτεί κατάλληλη για εφαρμογή σε διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα ισχυροποιήσει τη θέση των εταίρων του Έργου στον ευρωπαϊκό χάρτη εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, θα έχει μακροχρόνια θετική επίδραση στους Ευρωπαίους φοιτητές και θα συνεισφέρει γενικά στη δια βίου μάθηση.Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τον καινοτόμο χαρακτήρα και τη μοναδικότητα του Έργου CaseΜaker, το οποίο διευκολύνει τη συνεργατική εργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών για τη δημιουργία διαδικτυακών πολυμεσικών περιπτώσεων, τη συνεργατική εργασία μεταξύ σπουδαστών για την ανάλυση πολύπλοκων περιπτώσεων, καθώς και την πρόσβαση εκπαιδευτικών/ερευνητών/σπουδαστών σε λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες μάθησης.

Άρχισαν οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Διαβάστε αναλυτικά ποιοί το δικαιούνται
Στις κατά τόπους ΔΟΥ, εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις οι οικογένειες φοιτητών οι οποίοι σπουδάζουν σε πόλεις που βρίσκονται μακριά από την κύρια κατοικία τους, ώστε να λάβουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα,προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στους γονείς προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς επίσης και για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το επίδομα καταβάλλεται για όσο διάστημα προβλέπεται ότι διαρκούν οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής. Μπορεί να χορηγηθεί και στους ίδιους τους φοιτητές, εφόσον είναι πάνω από 25 ετών ή είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, απαιτούν ο φοιτητής να είναι Ελληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας. Επίσης,απαιτείται, στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία, καθώς επίσης, ο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του πατέρα, της μητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή. Οι γονείς των φοιτητών πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις για τη χορήγησή του στις ΔΟΥ που είναι αρμόδιες για τη φορολογία των εισοδημάτων τους, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Η αίτηση, η οποία έχει ταυτόχρονα και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να αναζητηθεί από τη ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία που βρίσκεται σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία κατοικεί η οικογένειά του. Το μισθωτήριο πρέπει να είναι θεωρημένο από τη ΔΟΥ στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν το φωτοαντίγραφο δεν είναι επικυρωμένο από άλλη Αρχή η επικύρωσή του μπορεί να γίνει από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει στο μισθωτήριο συμβόλαιο να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. - Εάν ο φοιτητής διαμένει σε ξενοδοχείο ή πανσιόν, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ' αυτό καθώς και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο. Η δίμηνη διαμονή πρέπει να έχει συμπληρωθεί εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Α.Κ.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στις 28-1-2013 για την ανάδειξη νέων μελών της Διοικούσας Επιτροπής της Δ.Α.Κ.Ε Καθηγητών Ιωαννίνων, συγκροτήθηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος : Μπόζιος Κωνσταντίνος ΠΕ017.03
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Στέφανος ΠΕ07
Γραμματέας: Ζέρβας Ευάγγελος ΠΕ11
Ταμίας: Βήκας Δημήτριος ΠΕ09
Οργανωτικός Γραμματέας : Σοφία Σιμιτζή ΠΕ01
Μέλος: Σκούρτης Δημήτριος ΠΕ20
Μέλος: Κοντογιάννη Νίκη ΠΕ02
Μέλος: Λαζοκίτσιος Παναγιώτης ΠΕ04
Μέλος: Σιχλιμίρης Βασίλειος ΠΕ01

ΠΡΕΒΕΖΑ: Επιχείρηση σωτηρίας για πληγωμένο γεράκι

Ένα πληγωμένο γεράκι που βρέθηκε από αγρότη πολίτη στο χωράφι του, περισυνέλεξε ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και τη μετέφερε με ασφάλεια στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) στην Αίγινα.Το άτυχο πτηνό έφερε τραύματα από σκάγια στο δεξί βραχίονα . Πρόκειται για γεράκι (Buteo buteo), γένους αρσενικού που το συναντάμε συχνά σε αγροτικές περιοχές.

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Παράταση για την καταβολή προστίμων

Παράταση για την καταβολή προστίμων που αφορούν σε χρήση κοινόχρηστων χώρων και έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα έτη, δίνει ο Δήμος Ιωαννιτών.Η καταβολή θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου ενώ στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για την έκδοση νέων αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.Ο Δήμος δίνει την παράταση αυτή, αναγνωρίζοντας τη δυσχερή οικονομική κατάσταση και με στόχο να διευκολύνει στο πλαίσιο του Νόμου τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα αποτελούν απόρροια της κείμενης νομοθεσίας και δεν προβλέπεται διαδικασία ρύθμισης, θέμα για το οποίο ο Δήμος έχει ζητήσει την παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιστημονική Ημερίδα για τα βλαστοκύτταρα στα Ιωάννινα

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 στις 12.00, η Biohellenika ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για αντικειμενική και επιστημονική ενημέρωση θα πραγματοποιήσει Επιστημονική Ημερίδα στα Ιωάννινα στο ξενοδοχείο Epirus Palace με θέμα:“ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ”.Για τις νέες εξελίξεις στο θέμα των βλαστοκυττάρων θα μιλήσει ο Πρόεδρος της Τράπεζας Αρχέγονων Κυττάρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δρ. Γεώργιος Κολιάκος, Καθηγητής Βιοχημείας και η Επιστημονική Υπεύθυνος της Biohellenika, η Δρ. Κουζή – Κολιάκου, Καθηγήτρια Εμβρυολογίας – Ιστολογίας.Σήμερα τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται σε αυτόλογες και αλλογενείς χρήσεις για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών και ο αιώνας που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την πρόοδο στις κυτταρικές θεραπείες.Στην Ελλάδα οι θεραπευτικές χρήσεις των βλαστοκυττάρων αποτελούν ήδη μια πραγματικότητα, ενώ η χρήση τους πέρα από τις αιματολογικές ασθένειες έχει εξαπλωθεί και σε άλλους τομείς της ιατρικής. "Θαυματουργές λύσεις στην ιατρική συνήθως δεν υπάρχουν. Ακόμη και ανακαλύψεις που υπόσχονται θαύματα, τις περισσότερες φορές διανύουν πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουν στην επιτυχία. Με τα βλαστικά κύτταρα όμως, το θέμα διαφέρει", επισημαίνει ο κ. Κολιάκος "γιατί μέσα σε λίγα χρόνια, οι υποσχέσεις πέρασαν από το περιβάλλον του εργαστηρίου στην εφαρμογή, προσφέροντας θεραπεία σε περιπτώσεις ασθενειών που μέχρι χθες φαίνονταν ανίατες".Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα διανεμηθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό και με το πέρας των ομιλιών θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση.Η Ημερίδα έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, είναι με ΔΩΡΕΑΝ είσοδο και απευθύνεται σε ζευγάρια, μελλοντικούς γονείς, εγκύους, οικογένειες, επαγγελματίες υγείας καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα βλαστοκύτταρα!Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

Ημερίδα για την ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα στον Δήμο Δωδώνης

Με πρωτοβουλία του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης και με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας «Ήπειρος Α.Ε.» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Κρυφοβού Δωδώνης ημερίδα με αγροτικά θέματα.Αναλυτικά τα θέματα που θα αναπτυχθούν, είναι τα εξής:
- Νέες επιχειρηματικές προοπτικές αγροτών στον πρωτογενή φυτικό και ζωϊκό τομέα 
- Ανάλυση του Αναπτυξιακού Ν. 3908/11 που αφορά τις οικονομικές επιδοτήσεις πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης και τουρισμού. 
- Διαχείριση κτηνοτροφικής μονάδας αιγοπροβάτων - Υδατοκαλλιέργειες και Ιχθυοκαλλιέργειες.
- Συμβουλευτική ενημέρωση και κατεύθυνση νέων αγροτών στον πρωτογενή τομέα και στα επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισής τους.

Τα Γιάννενα γιορτάζουν τα 100 χρόνια της απελεύθερωσής τους

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ο εορτασμός 
Με ένα επταήμερο ιδιαίτερων και ξεχωριστών εκδηλώσεων θα τιμηθεί φέτος η επέτειος των εκατό χρόνων από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων.Το πρόγραμμα βέβαια θα ξεδιπλώνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, με σημαντικά συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες, περιοδικές εκθέσεις αλλά κι άλλες δράσεις που έχουν αποφασιστεί από το Δήμο Ιωαννιτών, το Πνευματικό Κέντρο κι άλλους φορείς της περιοχής.Τις εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν στις 21 Φεβρουαρίου θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.«Η φετινή επέτειος είναι ορόσημο για τα Γιάννινα. Συμπληρώνονται εκατό χρόνια ελεύθερης ζωής. Εκατό χρόνια από τη θυσία του Μπιζανίου. Ο εορτασμός αυτός θα πρέπει να αποτελέσει για όλους μας την ευκαιρία να αναλογιστούμε όσα έγιναν και να οραματιστούμε τα Γιάννινα του μέλλοντος. Είναι η αφορμή για να ανοίξουμε νέες συνεργασίες και να δρομολογήσουμε συνέργειες. Η επέτειος αυτή γιορτάζεται μέσα σε ένα βαρύ κλίμα το οποίο απορρέει από την οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας. Αυτή η σκληρή πραγματικότητα μας υποχρεώνει να ορίζουμε πλέον ως κυρίαρχη προτεραιότητα την ανάπτυξη δράσεων αλληλεγγύης και στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Έχουμε υποχρέωση όμως να ατενίζουμε τα επόμενα χρόνια με αισιοδοξία και να δημιουργούμε σήμερα εκείνες τις υποδομές που θα διασφαλίσουν πορεία ανόδου και εξωστρέφειας για τα Γιάννινα», αναφέρει σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος.Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου ΙωαννιτώνΜωυσής Ελισάφ υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των εκδηλώσεων που θα γίνουν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι να αναδείξουν ιστορικά γεγονότα αλλά και να καταδείξουν ότι η απελευθέρωση των Ιωαννίνων είναι γεγονός που ξεπερνά κατά πολύ την τοπική εμβέλεια.«Με το φετινό πρόγραμμα επιχειρούμε να αναδείξουμε αυτή, την ιδιαίτερη και ξεχωριστή σημασία που είχε η απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Για μας αποτελεί μεγάλη τιμή η παρουσία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, όπως και η παρουσίαση των αναμνηστικών γραμματοσήμων για τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Και βέβαια αποτελούν κορυφαία στιγμή στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού έργου του Κώστα Βαρώτσου στην τελετή ονοματοδοσίας της πλατείας του Κάστρου σε πλατεία Μίωνος Μάτσα, τα οποία θα γίνουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», σημείωσε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Μωυσής Ελισάφ.