Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Ξεκίνησε το Voucher για 1.300 ανέργους ΑΕΙ-ΤΕΙ στο χώρο της υγείας

60 θέσεις στην Ήπειρο - Μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 20 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ στο χώρο της υγείας για συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)», που στοχεύει στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών υγείας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, (60 θέσεις στην Ήπειρο-40 στο Ν. Ιωαννίνων-20 στο Ν. Θεσπρωτίας), οι οποίοι θα λάβουν επιταγή ύψους 12.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων, από τους παρόχους κατάρτισης. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

20 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 24.00. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στοhttp://www.voucher.gov.gr. Ο συνολικός προϋπολογισμού της δράσης ανέρχεται σε 15.600.000 ευρώ, και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης. Για να πληροφορηθείτε τα πάντα για το πρόγραμμα να λύσετε τις όποιες απορίες σας αλλά και να σας βοηθήσουν στην υποβολή της αίτησης, επικοινωνήστε με τη
FutureVoice, Ναπ. Ζέρβα 42Β Ιωάννινα, τηλ.: 26510-20777www.futurevoice.edu.gr