Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Τηλεθέρμανση στο Μέτσοβο

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο συνεχώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό χάρτη της ενέργειας. Η βιομάζα έχει αναγνωριστεί ως μια από τις σημαντικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων που απορρέουν τόσο από την παραγωγή αλλά και από την αξιοποίηση της για ενέργεια και άλλα προϊόντα. Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται σε αυτή αντανακλάται στα επίσημα ευρωπαϊκά έγγραφα ενεργειακής πολιτικής.Χρησιμοποιώντας τα διεθνή ενεργειακά πρότυπα, η Δημοτική Αρχή Μετσόβου οργάνωσε την πετυχημένη παρουσίαση της μελέτης για την τηλεθέρμανση στο Μέτσοβο από ομάδα μελετητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Επισημαίνουμε ότι η παρουσίαση αυτή ακολούθησε την, επίσης, πετυχημένη παρουσίαση για το βιοαέριο.Η Δημοτική Αρχή Μετσόβου ακολουθώντας πιστά τις αρχές της για εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών, που από τη μια θα διευκολύνουν τη ζωή των κατοίκων, και από την άλλη θα αξιοποιούν τις πρώτες ύλες του φυσικού πλούτου της περιοχής, βρίσκεται πολύ κοντά στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ενός εργοστασίου που θα παράγει ηλεκτρισμό και θερμότητα.Το οικονομικό όφελος των νοικοκυριών αναμένεται να φτάσει στο 70% ενώ η κάλυψη θα φτάσει πάνω από το 95% των αναγκών των κατοικιών. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί η πολύ σημαντική παράμετρος της βελτίωσης των περιβαλλοντικών όρων της περιοχής.Ο προϋπολογισμός του έργου είναι στα 14.000.000 ευρώ. Τα έσοδα αναμένονται στα 1.735.000€/ετησίως για 20 χρόνια ενώ τα έξοδα θα κυμαίνονται στα 902.000€. Επομένως το όφελος για το Δήμο υπολογίζεται στα 800.000€/ ανά έτος.Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί ότι η πρώτη μικρού μεγέθους εγκατάσταση τηλεθέρμανσης στην Ελλάδα ξεκίνησε στην Πτολεμαΐδα το 1960 ενώ σήμερα εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης διαθέτουν οι πόλεις της Κοζάνης, Πτολεμαΐδας,Αμύνταιου, Φιλώτα και Μεγαλόπολης που αξιοποιούν το θερμικό φορτίο των γειτονικών θερμοηλεκτρικών σταθμών.Σύντομα θα προστεθεί και το Μέτσοβο στη λίστα με τις πόλεις που χρησιμοποιούν την τηλεθέρμανση, προς όφελος των κατοίκων και του περιβάλλοντος της περιοχής.Η Δημοτική Αρχή Μετσόβου έχει τη βούληση και την αποφασιστικότητα για την υλοποίηση αυτού του στόχου προσμένοντας ότι η αξιοποίηση των ενδογενών φυσικών πόρων της περιοχής με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και νέες επιχειρήσεις αυξαίνοντας τα ποσοστά της ευημερίας για την περιοχή του Μετσόβου.