Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΑ - Όλες οι νέες θέσεις εργασίας από το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Όλες τις νέες θέσεις εργασίας, που ισχύουν από τις 24 Νοεμβρίου 2013, στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ στην Άρτα, σας παρουσιάζει σήμερα το EpirusGate. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει να επικοινωνήσουν με το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. Για το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ Άρτας, οι διαθέσιμες θέσεις είναι οι εξής:

502201101157, ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1),
502201101172, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
502201101169, ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
502201101167, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (24)
502201101166, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (8)
502201101165, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (9)

502201101164, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (67)

502201101163, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (36)

502201101171, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

502201101170, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

502201101151, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

502201101146, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΛΟΓΟΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

502201101159, ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

502201101133, ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

502201101141, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

502201101142, ΜΠΑΡΜΑΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

502201101096, ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

502201101129, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

502201101162, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

502201101168, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)