Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Δήλωση του μητροπολίτη Κόνιτσας για την καταβολή ενοικίων στη «Χρυσή Αυγή»

Αναφορικά με τις πρόσφατες δημοσιεύσεις σε Μ.Μ.Ε., ιστολόγια και ιστοχώρους, πού συσχετίζουν Ορθόδοξους Επισκόπους με τον πολιτικό χώρο της «Χρυσής Αυγής» (εξ’ αφορμής δηλώσεων του αρχηγού της κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις :«Τά δημοσιευθέντα περί ″καταβολῆς ἐνοικίων τῶν γραφείων‶ τοῦ συγκεκριμένου πολιτικοῦ κόμματος, στήν Μητροπολιτική μας Περιφέρεια, εἶναι τουλάχιστον φαιδρά. Γιατί ἀφ’ ἑνός μέν τό ἐν λόγῳ πολιτικόκόμμα ΔΕΝ διατηρεῖ γραφεῖα σέ καμία πόλη ἤ χωριό τῆς Μητροπόλεώς μας, καί ἀφ’ ἑτέρου τά οἰκονομικά τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι τέτοια πού μόλις ἐπαρκοῦν γιά τήν συντήρηση τοῦ φιλανθρωπικοῦ της ἔργου καί τῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων πού διατηρεῖ. Καί τά διατηρεῖ ἀποκλειστικά μέ τίς εἰσφορές τῶν συνεργατῶν της καί τίς δωρεές ἁπλῶν χριστιανῶν, χωρίς νά δέχεται ἐπιχορηγήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, τῆς Ε.Ε. ἤ πολιτικῶν φορέων. Μάλιστα, ὅταν πρό καιροῦ μοῦ ἔγινε πρόταση νά δεχθῶ, γιά τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς ″Χρυσῆς Αὐγῆς‶, ἀρνήθηκα κατηγορηματικά, διότι ἔχω πάγια ἀρχή νά μήν δέχωμαι οἱανδήποτε ἀρωγή ἀπό τά
πολιτικά κόμματα τῆς χώρας μας.Τά ὅσα ἐν προκειμένῳ, καταλογίζονται σέ Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ″βέλη νηπίων‶ καί φυσικά ″ἐκ τοῦ πονηροῦ‶. Φίλοι δικοί μας εἶναι ὅσοι εἶναι φίλοι Χριστοῦ. Καί φίλοι Χριστοῦ εἶναι ὅσοι τηροῦν τό εὐαγγέλιό Του, στήν πληρότητά του. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μητέρα καί τροφός τοῦ Ἔθνους. Τό στήριξε, τό στηρίζει καί θά τό στηρίζει μέχρις ἐσχάτων.
Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα"
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)