Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Στα δικαστήρια έφθασαν για να λύσουν τις διαφορές τους οι Πτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί Ιωαννίνων και Άρτας!!!

Πριν από δύο χρόνια, υπό την κοινή στέγη ακόµα της ΑΤΕbank, βρέθηκαν πολύ κοντά στο «γάµο», όµως πλέον οι σχέσεις τους τείνουν να λάβουν διαστάσεις βεντέτας, εµπλέκοντας και τους τοπικούς παραγωγούς. Ο λόγος για τους δύο µεγαλύτερους πτηνοτροφικούς συνεταιρισµούς της χώρας, τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Ιωαννίνων «Πίνδος» και τον αντίστοιχο της Άρτας που ετοιµάζονται να λύσουν τις διαφορές τους ενώπιον της δικαιοσύνης.Η αντίστροφη µέτρηση για το ρήγµα στις σχέσεις τους άρχισε το ∆εκέµβριο του 2011 όταν ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Άρτας, υπό το βάρος σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων, προσέφυγε στο Άρθρο 99. Όµως, επί 23 µήνες η αίτηση εκκρεµεί, γεγονός που του επιτρέπει να µην καταβάλει παλιές εισφορές στο ΙΚΑ ούτε να εξοφλεί τις τράπεζες για τα δάνειά του. Την ίδια στιγµή πουλάει τα προϊόντα του σε χαµηλές τιµές, µε αποτέλεσµα να έχει ανακτήσει σε µεγάλο βαθµό τα µερίδια αγοράς του. Αυτό ακριβώς το στοιχείο πυροδότησε τις αντιδράσεις του συνεταιρισµού των Ιωαννίνων ο οποίος, µέσω του προέδρου του, Ανδρέα ∆ηµητρίου, κάνει λόγο για «αθέµιτο ανταγωνισµό καθώς, µη καταβάλλοντας τις οφειλές του, µπορεί και πουλάει «σε τιµές κόστους», όπως αναφέρει. «Απαιτούµε από τα αρµόδια όργανα να παρέµβουν και να 

ελέγξουν τη διαδικασία, ώστε να µπει τέλος στις παρατάσεις και καθυστερήσεις», δήλωσε σχετικά.Μέχρι να γίνει αυτό, πάντως, η «Πίνδος» προσέφυγε στα δικαστήρια για ένα χρέος 50.000 ευρώ – από τα 500.000 ευρώ που, όµως, έχουν στην πλειονότητά τους αποπληρωθεί. Σε περίπτωση που δικαιωθεί, ωστόσο η προσπάθεια της Άρτας για ένταξη στο Άρθρο 99 κυριολεκτικά τινάζεται στον αέρα...