Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 30-12-2013 και ώρα 7:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Απ’ ευθείας αγορά οριζοντίων ιδιοκτησιών Παπάζογλου παλαιού Δημαρχείου
2.Απ’ ευθείας αγορά του ακινήτου «πρώην Αρχοντικό Παπακώστα»
3.Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Αρταίων έτους 2013 (σχετ. η αρ. 460/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
4.Έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Αρταίων έτους 2014 (σχετ. η αρ. 461/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
5.Έγκριση της αρ. 76/2013 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ περί αναπροσαρμογής τιμολογίου, τελών και υπηρεσιών της Επιχείρησης.
6.Έγκριση απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. (αναμόρφωση πρ/σμού)
7.Έγκριση απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. (Απολογισμός 2011)
8.Έγκριση απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. (Απολογισμός 2012)»
9.Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό των Θεοφανείων
10.Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης
11.Μείωση μισθώματος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012
12.Γνωμοδότηση Δ. Αρταίων επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Λειτουργία χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού- θερμότητας από βιαέριο ισχύος 980 watt” εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Χανοπούλου Δ.Ε. Βλαχέρνας του Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας
13.Γνωμοδότηση Δ. Αρταίων επί της περιβαλλοντικής έκθεσης που αφορά το
έργο: «Συνεργείο- Ηλεκτρολογείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών» φερόμενης ιδιοκτησίας Ζήκου Βασιλείου στην Τ.Κ. Κωστακιών της Δ.Ε. Αρταίων του Ν. Άρτας
14.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους Δημοτικών έργων
15.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση βελτίωση δρόμου από αποθήκη συνεταιρισμού προς Περδικάρι»
16.Επί αιτήσεως Κ/Ξ Γ. Μπαλαούρα- Α. Μπαλαούρα για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ανωνύμου δημοτικής οδού στην περιοχή εισόδου της πόλης (Ο.Τ. 03-04)
17.Επί αιτήσεως Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ – ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο (συμπληρωματικές εργασίες αναψυκτηρίου και σύνδεση με το δίκτυο άρδευσης)»