Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2014.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
Έκφραση άποψης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων των κεντρικών αγωγών και οριοθέτηση του ρέματος στον οικισμό Συβότων».
-Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος – Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 4ο
Έκφραση άποψης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή προβλήτα φόρτωσης αδρανών υλικών στον όρμο Πλαταριάς Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας».
-Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος – Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης: «Ίδρυση νέου κοιμητηρίου Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος – Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος.