Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου η προθεσμία για τις μεταγραφές των φοιτητών

Ύστερα από μεγάλο αριθμό αιτημάτων από υποψήφιους οποίοι δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εντός της αρχικής προθεσμίας, από το υπουργείο Παιδείας δόθηκε νέα δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων μέσω της ιστοσελίδαςhttp://solon.it.minedu.gov.gr. Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από σήμερα (Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013) και λήγει την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που είχαν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είτε με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄και Ομάδας Β, Μαΐου-Ιουνίου των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, είτε με τη χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων της εισαγωγής τους ετών, κατά τα
σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και των οποίων το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ ή τις 18.000 ευρώ για Ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται στο
άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 4186/2013 (μονογονεϊκές οικογένειες, επιτυχόντες με σοβαρές παθήσεις ή δωρητές οργάνων ή μυελού των οστών σε συγγενείς α΄ή β΄βαθμού, επιτυχόντες με γονείς ή κηδεμόνες που ο ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει οκτώ (8) μήνες ανεργίας εντός του 2013). Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή της αίτησης μεταφοράς γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας:http://solon.it.minedu.gov.gr