Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Για τον Μάιο του 2014 πάει γέφυρα Περιστερίου

Σύμφωνα με απάντηση του Μ. Χρυσοχοΐδη στον Στ. Καλογιάννη

Απάντηση έδωσε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοχοΐδης στην Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή (αρ. πρωτ 4067/2013) ο Σταύρος Καλογιάννης, με θέμα την ολοκλήρωση των εργασιών στη γέφυρα Περιστερίου της Εγνατίας οδού, η οποία προβλεπόταν – συμβατικά – για τις 20 Δεκεμβρίου 2013. Βάσει του νέου χρονοδιαγράμματος, το εναπομείναν τμήμα της Εγνατίας στο Περιστέρι, αναμένεται να αποδοθεί στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2014.Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργού:«Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2013 (αμέσως μετά την ομαλοποίηση των καιρικών συνθηκών) και οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις των εμπλεκόμενων ιδιοκτησιών ολοκληρώθηκαν, με καθυστέρηση, με τη δημοσίευση της αντίστοιχης πράξης στο ΦΕΚ310/ΑΑΠ/28.08.2013.Ο Ανάδοχος, αφού προηγήθηκαν οι απαραίτητες αποψιλώσεις, προέβη (κατά προτεραιότητα) στην εγκατάσταση των προβλεπόμενων από την εγκεκριμένη μελέτη κλισιομέτρων, οι μετρήσεις των οποίων εντόπισαν μη αναμενόμενη μετακίνηση του εδάφους επί του Νοτίου πρανούς. Για τον λόγο αυτό και
λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των σχετικών γεωτρήσεων εκπονήθηκε σχετική γεωτεχνική μελέτη ενίσχυσης των προβλεπόμενων μέτρων αντιστήριξης του Νοτίου πρανούς. Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» την 06.08.2013, εφαρμόσθηκε άμεσα στο πεδίο εργασίας και ολοκληρώθηκε την 20.09.2013, προκαλώντας επιπρόσθετη παράταση του απαιτούμενου χρόνου εργασιών. Ταυτόχρονα υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και εγκρίθηκε από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα έργων, που λαμβάνει υπόψη όλα τα ανωτέρω.Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών, καταγράφεται σταθεροποίηση των μετακινήσεων του Νοτίου πρανούς, με απαραίτητη όμως την αναγκαιότητα επιβεβαίωσης των δεδομένων και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, περίοδο κατά την οποία όμως τα έργα θα συνεχισθούν στο βαθμό που θα επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.Στο πεδίο, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του Νοτίου κλάδου του δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού (σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα) και προγραμματίζεται η εκτροπή των υδάτων του ποταμού Μετσοβίτικου, μέσω των κατάλληλων έργων καθοδήγησης, εντός του Δεκεμβρίου. Παράλληλα, οι εργασίες επί του πεδίου θα συνεχισθούν με την κατασκευή του Βορείου κλάδου του κιβωτοειδούς οχετού (σε επαφή με το Βόρειο πρανές).Τέλος, εκτιμάται ότι οι απαραίτητες εργασίες για την παράδοση του οδικού τμήματος στην κυκλοφορία θα ολοκληρωθούν έως τον Μάιο του 2014, σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έχοντας διασφαλίσει την απαιτούμενη λειτουργικότητα της οδού και την ασφάλεια των χρηστών».

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ