Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Διακόπηκε η λειτουργία της Γλωσσολογικής ειδίκευσης στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων!!!

Μπορεί ο οδηγός σπουδών του τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να ενημερώνει τους φοιτητές, ότι στο συγκεκριμένο τμήμα λειτουργούν τρεις ειδικεύσεις (Κλασική Φιλολογία, Μεσαιωνική-Νεοελληνική Φιλολογία και Γλωσσολογική ειδίκευση), όμως φέτος οι τεταρτοετείς φοιτητές, λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού, δεν μπορούν να επιλέξουν τη Γλωσσολογική ειδίκευση, αφού πλέον αυτή σήμερα δεν... υφίσταται! Από την Πρυτανεία υπάρχει η δέσμευση να προσληφθεί ένας αναπληρωτής μέλος ΔΕΠ (η Πρυτανεία είχε διαθέσει το 1/4 των πιστώσεων των καθηγητών Π.Δ. 407 για τη Γλωσσολογία), όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι προς την κατεύθυνση επαναλειτουργίας του τομέα. Η κατάληψη της Πρυτανείας και των Γραμματειών δυσχεραίνει τις όποιες διαδικασίες
επίλυσης του προβλήματος και κατά συνέπεια το όλο θέμα εει στην κυριολεξία κολλήσει. Παραμένει άγνωστο αν θα ξεκολλήσει, οπότε είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων φοιτητών.