Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων,σήμερα το βράδυ

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις οκτώ το βράδυ.Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης αυτής, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, είναι η έγκριση Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού -απολογισμού) χρήσης 2012.Στις εννέα το βράδυ θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.