Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για τις νέες συγχωνεύσεις σχολείων

Μέχρι τις 8-1-2014 θα κατατεθούν στο υπουργείο Παιδείας οι τελικές προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Σε νέες καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς και μετατροπές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προχωρά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου αυτές να είναι ήδη έτοιμες πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους (2014-15). Για το λόγο αυτό, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2013, καλούνται οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να καταθέσουν στο Σύστημα α Καταγραφής (Survey) τις προτάσεις-εισηγήσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μ μονάδων της αρμοδιότητάς τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να ζητήσουν εγγράφως τη γνωμοδότηση των κατά τόπους δημοτικώνσυμβουλίων επί των προτάσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή και να κοινοποιήσουν το σχετικό έγγραφο στο υπουργείο. Αφού γνωμοδοτήσουν έγκαιρα τα δημοτικά συμβούλια, οι διευθυντές ΠΕ και ΔΕ θα συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των δημοτικών συμβουλίων αρμοδιότητάς τους και θα τις διαβιβάσουν μέχρι τις 20-12-2013 στο υπουργείο Παιδείας και τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Οι Περιφερειακοί διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υποβάλουν την τελική εισήγησή τους στην ειδική φόρμα του Survey μέχρι τις 8-1-2014. Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών, η ορθότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που θα διανύουν οι μ μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές, με στόχο τη δημιουργία άρτιων εξοπλισμένων και επαρκώς επανδρωμένων σχολικών μονάδων.