Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΑΡΤΑ-Ερώτηση Χρ.Γκόκα προς τον Υπουργό Άμυνας για το ΚΕΝ

Με σκοπό να αποσαφηνισθούν οι προθέσεις και τα σχέδια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσον αφορά το μέλλον του στρατοπέδου της Άρτας και τη λειτουργία του ως κέντρου υποδοχής νεοσύλλεκτων στρατιωτών, ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας κατέθεσε σχετική ερώτηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.Ο βουλευτής στην ερώτησή του αναφέρει πως η απόφαση του Υπουργείου για παύση της λειτουργίας του στρατοπέδου ως κέντρου νεοσυλλέκτων και η διατήρησή του όλο αυτό το διάστημα κάτω από ένα ασαφές και ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας (συνεχείς μεταθέσεις προσωπικού, μη κατάταξη νεοσυλλέκτων), είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κλίμα έντονης ανησυχίας, αναστάτωσης και αβεβαιότητας.Ένα κλίμα που ενισχύθηκε και εντάθηκε μετά και τις πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις που έλαβαν χώρα, όπως η απομάκρυνση στρατιωτικού υλικού και ειδών στρατωνισμού, παρά και τη διαβεβαίωση που υπήρξε το καλοκαίρι από τον Υπουργό για συνέχιση της
λειτουργίας του ΚΕΝ στην Άρτα.Στη συνέχεια της ερώτησής του ο βουλευτής τονίζει για μια ακόμη φορά τη σημασία και τη συμβολή του ΚΕΝ Άρτας στην τοπική κοινωνία και οικονομία και ζητά από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει τους σκοπούς του Υπουργείου για το στρατόπεδο της Άρτας, γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί άλλο η ασάφεια και η σύγχυση. Γιατί είναι δικαίωμα των κατοίκων της περιοχής να γνωρίζουν τι θα γίνει με το ΚΕΝ Άρτας που αποτελεί ένα ζωτικό κομμάτι στήριξης της τοπικής οικονομίας. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό ο βουλευτής προτείνει στον Υπουργό το στρατόπεδο να λειτουργήσει ως Διακλαδικό Κέντρο Κατάταξης Υγειονομικού, ένας σχεδιασμός με κοινωνικό αντίκρισμα, η υλοποίηση του οποίου δεν ενέχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος.