Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αρταίων

Στην επαναληπτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου χθες Κυριακή 17 Νοεμβρίου, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων για το 2014, με ψήφους 19 υπέρ και 7 κατά. Ο προϋπολογισμός που ανέρχεται στα 46.488.196,20 ευρώ, χαρακτηρίζεται ως ρεαλιστικός και κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, είναι η χρηματοδότηση των νομικών προσώπων, για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, η μη αύξηση των τελών και η περιστολή των λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εφικτού. Παρά το γεγονός ότι η κεντρική κυβέρνηση επέβαλε τη
μείωση των επιχορηγήσεων, ο προϋπολογισμός του 2014 εξασφαλίζει τη λειτουργία του Δήμου χωρίς εκπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες.