Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Ζητείται ένας (1) Ψυχολόγος στο ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) ζητά έναν (1) Ψυχολόγο για την περιοχή των Ιωαννίνων, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως ένα (1) έτος. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ψυχολογία, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δομές απεξάρτησης, υγείας και πρόνοιας, ενώ επιθυμητά είναι τυχόν Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο, Αποδεδειγμένη ολοκληρωμένη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα του εσωτερικού ή σε ανάλογο οργανισμό του εξωτερικού, Ολοκληρωμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση σε Συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία, Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και Καλή γνώση MS Office. Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να


αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, μέχρι και την προσεχή Τρίτη 19/11/2013. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει: Βιογραφικό Σημείωμα και επικυρωμένα όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση, (οι τίτλοι σπουδών, Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι). Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ