Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τι διαπίστωσε η Οικονομική Επιθεώρηση Ηπείρου στον ΤΟΕΒ που εποπτεύει ο Δήμος Ζίτσας!!!


Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων) έστειλε την Πορισματική Έκθεση η Οικονομική Επιθεώρηση Ηπείρου, σχετικά με τον έλεγχο που έκανε στον ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας.Το Υπουργείο έδωσε εντολή προς το Δήμο Ζίτσας (που εποπτεύει τον ΤΟΕΒ) να κινήσει τις κατά Νόμο διαδικασίες σε βάρος των συλλογικών οργάνων του ΤΟΕΒ, εφόσον η ορισθείσα επιτροπή του Δήμου διαπιστώσει ότι ο ΤΟΕΒ δεν εφαρμόζει όσα επιβάλλονται από την έκθεση.Μερικές από τις διαπιστώσεις της Οικονομικής Επιθεώρησης Ηπείρου είναι:


-η…μη δημιουργία της τριμελούς επιτροπής παραλαβής εργασιών και υλικών,
-οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. πρέπει υποχρεωτικά να είναι οι μισές, δηλαδή κατά 50% περικομμένες, ανεξάρτητα από την απόφαση του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ (Ν. 3833/2010),
-οι αποφάσεις για τις δαπάνες εκτέλεσης των έργων, για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και για τις προσλήψεις ΔΕΝ υποβάλλονται στο Δήμο Ζίτσας,
-δεν αναγράφεται στα τιμολόγια καυσίμων για ποιο όχημα (αριθμός αυτοκινήτου, μηχανήματος κλπ) προορίζεται το καύσιμο[κλπ λοιπές διαπιστώσεις 8 συνολικά]
Η αναλυτική έκθεση βρίσκεται “εις χείρας” της Επιτροπής Ελέγχου της οποίας η απόφαση αναμένεται άμεσα να τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας.Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι πρόσφατα είχε εγερθεί ζήτημα σχετικά με τον ΤΟΕΒ, από πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας “ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ” με τίτλο «Ο εμφύλιος πόλεμος της Ιτιάς – Αυτές τις Ιτιές ποιος θα τις πάρει;» όπου έκανε λόγο για «πόλεμο στον οποίο εμπλέκονται κίνητρα εξουσίας αλλά και οικονομικού οφέλους» αναφερόμενη στο ζήτημα του καθαρισμού από ιτιές και λεύκες των αποστραγγιστικών δικτύων, όπου συνεργάστηκαν ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ κ. Χαράλ. Παππάς με τον εντεταλμένο ειδικών θεμάτων Eγγειοβελτιωτικών Έργων περιφερειακό σύμβουλο κ. Μιχ. Πλιάκο.

http://zitsagate.blogspot.gr/