Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Ο δισυπόστατος εκπαιδευτικός του Αργυροκάστρου

Αναφερόμαστε στον επί πολλά χρόνια αργόμισθο εκπαιδευτικό του Αργυροκάστρου που προσελήφθη παράνομα (και ήδη η πρόσληψη του εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες) και ασκούσε, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών μαζί με τη σύζυγο του, κατ’ επάγγελμα πατριωτισμό, εκμεταλλευόμενος το σημαντικό έργο και το μέγεθος του Αρχιεπίσκοπου Αναστάσιου. Τώρα, αφού απομακρύνθηκε από την προστασία της Εκκλησίας, προσπαθεί από τα ορεινά του νομού Ιωαννίνων να αποσπαστεί αυτή τη φορά στο γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας για να...
συνεχίσει το καθόλου θεάρεστο έργο του: λίστες αρεστών και λίστες υπό διωγμό. Αλλά έχουσιν γνώσιν οι φύλακες πλέον!