Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Επιχειρούμε αλλά δεν παράγουμε

Στην παροχή υπηρεσιών στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά οι νέες επενδύσεις στα Γιάννινα

Μια εικόνα την οποία θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς «συγκρατημένα αισιόδοξη» εμφανίζουν τα στοιχεία του πρώτο εννεάμηνου του 2013 σε ότι αφορά τις εγγραφές – διαγραφές στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων.Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους αριθμούς, τους εννέα πρώτους μήνες του 2013 οι εγγραφές στα μητρώα του Επιμελητηρίου ήταν περισσότερες από τις διαγραφές. Παρουσιάζουν ένα θετικό πρόσημο της τάξης των 104 νέων επιχειρήσεων.Συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη του ίδιου έτους εμφανίστηκαν 437 εγγραφές ενώ το ίδιο διάστημα είχαμε 333 διαγραφές.Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι το 2013 είχαμε την μεγαλύτερη εκκαθάριση επιχειρήσεων που είχαν αναστείλει την λειτουργία τους τα προηγούμενα χρόνια και λόγω των οφειλών δεν μπορούσαν να κλείσουν (περίπου 2.000 επιχειρήσεις).Η εικόνα που εμφανίστηκε το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 κατέγραφε 520 εγγραφές και 525 διαγραφές.Βλέποντας κανείς τα ποιοτικά στοιχεία των αριθμών αυτών διαπιστώνει ότι οι μεγαλύτερες αυξομειώσεις έχουν συμβεί στον κλάδο των υπηρεσιών (καφέ – εστίαση) ενώ ακολουθεί ο εμπορικός κλάδος και αυτός της μεταποίησης.Αναλύοντας τα στοιχεία των βασικών κλάδων οι αριθμοί έχουν ως εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ: Το πρώτο εννεάμηνο του 2012 στον κλάδο αυτό είχαμε 162 εγγραφές και 112 διαγραφές. Το θετικό πρόσημο ήταν 50 νέες εγγραφές.Το αντίστοιχο διάστημα του 2013 είχαμε 137 εγγραφές και 84 διαγραφές. Δηλαδή ένα θετικό πρόσημο της τάξης των 47 νέων επιχειρήσεων. Γενικά ο εμπορικός κλάδος εμφανίζει μια σχετική ισορροπία στους πρώτους εννέα μήνες των δύο τελευταίων χρόνων.
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Το πρώτο εννεάμηνο του 2012 στον κλάδο αυτό είχαμε 74 εγγραφές και 155 διαγραφές. Το πρόσημο εδώ ήταν έντονα αρνητικό κατά 81 επιχειρήσεις.Το αντίστοιχο διάστημα του 2013 είχαμε 61 νέες εγγραφές και 93 διαγραφές. Το πρόσημο ήταν και πάλι αρνητικό αλλά σε μικρότερη κλίμακα της τάξης των 32 επιχειρήσεων.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Το πρώτο εννεάμηνο του 2012 στον κλάδο αυτό είχαμε 257 εγγραφές ενώ οι διαγραφές έφθασαν τις 230. Μεγάλη η κίνηση παρόλα αυτά το πρόσημο θετικό της τάξης των 27 επιχειρήσεων.Το αντίστοιχο διάστημα του 2013 είχαμε 229 εγγραφές ενώ οι διαγραφές έφθασαν τις 148. Θετικό πρόσημο της τάξης των 81 νέων επιχειρήσεων.Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία διαπιστώνει κανείς ότι η επιχειρηματικότητα περιστρέφεται κυρίως γύρω από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. (Καφέ, εστίαση, εμπόριο) και λιγότερο σε παραγωγικές.Στις αναλυτικές καταστάσεις μπορεί να δει κανείς μία νέα εγγραφή σε καλλιέργειες ή σε εκτροφή πουλερικών ενώ στον τομέα παροχής υπηρεσιών να δει 257!!!Αυτό από μια πρώτη ανάγνωση φανερώνει ότι η επιχειρηματικότητα στην περιοχή δεν οδηγείται σε αναπτυξιακή κατεύθυνση.«... Η διοίκηση του Επιμελητηρίου και εγώ προσωπικά δεν θα βιαστούμε να οδηγηθούμε σε άμεσα συμπεράσματα πριν ολοκληρώσουμε την μελέτη των στοιχείων αυτών εξετάζοντας κυρίως τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά...», δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημήτρης Δημητρίου και πρόσθεσε:«... Ωστόσο η πρώτη γενική εντύπωση που θα μπορούσε κανείς να περιγράψει είναι μάλλον αρνητική. Η έλλειψη παραγωγικών πρωτοβουλιών είναι εμφανής στον τόπο μας και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας...».Κατά τον κύριο Δημητρίου η εικόνα δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα έλλειψης ενός βασικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης η οποία θα μας οδηγήσει από τον δρόμο της παροχής υπηρεσιών στον δρόμο της παραγωγικότητας.«... Η υπόθεση ανάπτυξη δεν μπορεί να στηριχτεί σε μια γενική και αόριστη πρόταση σχεδιασμού. Πρέπει να στηριχτεί με συγκεκριμένες κινήσεις σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, σε συγκεκριμένα μέτρα. Η ανάπτυξη δεν σχεδιάζεται από έναν φορέα, η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει πράξη χωρίς την συνεργασία, την συνευθύνη και την συμμετοχή πολλών παραγόντων μαζί...», πρόσθεσε ο κ. Δημητρίου για να καταλήξει:«... Δεν αρκεί να λέμε ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Γιατί οι ευκαιρίες δημιουργούνται πέρα από την κρίση και με την αντιμετώπιση της διαχρονικής παθογένειας που εμφανίζει η χώρα μας στον τομέα της ανάπτυξης».

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ