Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Τα ΙΚΕΑ στα Γιάννενα ζητούν Γραφίστα

Η IKEA είναι η μεγαλύτερη εταιρία στον κόσμο σε πωλήσεις επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισμού, ζητά για το κατάστημα Ιωαννίνων: Γραφίστα/Γραφίστρια, (κωδ: GDIOS_0913). Ο υποψήφιος θα έχεις ως κύριες αρμοδιότητες: το...

σχεδιασμό, υλοποίηση και εγκατάσταση όλης της εσωτερικής επικοινωνίας του καταστήματος, την εφαρμογή του συστήματος ΙΚΕΑ σε όλες τις επικοινωνίες του καταστήματος και την υποστήριξη όλων των τμημάτων στην εφαρμογή της επικοινωνίας στους εμπορικούς και μη χώρους του καταστήματος. Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Γραφιστικής, καλή γνώση Illustrator, In design και Photoshop, καλή γνώση Αγγλικών, επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα, καλές οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα να εργάζεστε υπό πίεση και αυστηρές προθεσμίες. Σχετική προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Η εταιρεία προσφέρει εργασία και εξέλιξη σε έναν από τους πιο πετυχημένους ομίλους της Ελλάδας, διαρκή ανάπτυξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και ανταγωνιστικό πακέτο παροχών. Στείλτε το πλήρες Βιογραφικό σας Σημείωμα συμπληρώνοντας την on line αίτηση στο http://www.fourlisgroup-careers.gr μέχρι τις 6/10/2013. Αποστολή δείγματος portfolio επιθυμητή. Για να υποβάλλετε την αίτησή σας, κάντε κλικ ΕΔΩ