Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Αγωγή της δικηγόρου του Δήμου Ηγουμενίτσας κατά του Δήμου!!!

Την Πέμπτη 24/10/2013 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας συζητείται μετά την από 03/6/2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 189/2013 κλήση η από 17/12/2011 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 305/2011 αγωγή της κα.Διαμάντη Αικατερίνης, δικηγόρου του Δήμου Ηγουμενίτσα κατά του Δήμου!!!Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η κα Διαμάντη διεκδικεί δεδουλευμένα, από ορισμό της ως δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας.Το κωμικοτραγικό με τη σημερινή Δημοτική Αρχή Ηγουμενίτσας είναι πως ενώ δεν μπορεί να πληρώσει τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου, πριν 2 μήνες προχώρησε στην πρόσληψη, ως ειδικού συνεργάτη, και δεύτερου νομικού, για τις ανάγκες του Δήμου, ο οποίος μάλιστα θα εκπροσωπήσει τον Δήμο
στην αντιδικία του με την άλλη  δικηγόρο του Δήμου!Τι να πει κανείς;