Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β’ Φάση – Στάδιο Ι και την ενέργεια όλων των επιμέρους διαδικαστικών πράξεων για την Επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», αποφάσισε κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.Επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων, ελήφθησαν αποφάσεις για έργα σε Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου.Αναλυτικά:

Ανάδειξη αναδόχων
Με αποφάσεις της Ο.Ε. προέκυψαν οι ανάδοχοι των έργων:
«Κατασκευή γέφυρας προς Πέρα Καλεντίνης επί του ρέματος Ρετσιανών» της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 1.080.000 ευρώ. (ανάδοχος: Κάθετος ΟΕ)
«Αποκατάσταση στραγγιστικού δικτύου Τ2 και Τ3 Άρτας», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ (ανάδοχος: Ρήγας Κουτσος ΕΔΕ)

Δημοπρατήσεις νέων έργων
Η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:
«Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης & Σελλών», προϋπολογισμού 4.210.000 ευρώ
«Αποκατάσταση οδών προς πτηνοτροφικές – κτηνοτροφικές μονάδες πεδινής – ημιορεινής ζώνης ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.
«Αποκατάσταση οδού προς συνοικισμό Κοκκινόχωμα Σπαθαραίων» Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ
Αποκατάσταση 21ης Επαρχιακής Οδού στο Τ.Δ. Βερενίκης» Π.Ε. Ιωαννίνων , προϋπολογισμού 30.000 ευρώ
«Αποκατάσταση υδραύλακα περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων)», προϋπολογισμού 25.000 ευρώ.